Dit is de locatie van mijn oude school, in de loop van de jaren steeds uitgebreid met extra vleugels. Op 25 september 2010 was er een laatste reünie, daarna gaat de school verhuizen en zullen de gebouwen op termijn gesloopt worden. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog eens rond te lopen door de gebouwen waar ik in de jaren zeventig dagelijks was, maar sindsdien nooit meer ben teruggekeerd. Gebouwen vol herinneringen, maar toch ook weer zover weg dat er af en toe een geheugensteuntje van klasgenoten nodig is om halfvergeten verhalen weer boven water te halen. Een sentimental journey dus. Hierbij een paar plaatjes van markante plaatsen uit die tijd.

Tom Baetsen
Bcw campus
Tom Baetsen
Bcw eerste vleugel
Tom Baetsen
Bcw derde vleugel
Tom Baetsen
Bcw lokaal 111
Tom Baetsen
Bcw entree oude vleugel
Tom Baetsen
Bcw gymzalen
Tom Baetsen
Bcw natuurkundelokaal
Tom Baetsen
Bcw scheikundelokaal
Tom Baetsen
Bcw oude vleugel
Tom Baetsen
BCW basement first wing