Nanjing

jacky cheng
Nanjing - Jinghai Temple - ( Treaty of Nanjing ) meeting about the scene to recover
jacky cheng
Nanjing - Greenland Square Zifeng Tower
jacky cheng
Nanjing - Greenland Square Zifeng Tower-10
jacky cheng
Nanjing - Confucius Temple - Dacheng Hall - interior -4-2012
jacky cheng
Nanjing - Presidential Palace - Dongyuan - Stables -2-2012
jacky cheng
Nanjing - Presidential Palace - Dongyuan - (hoon high pillar) monument -2012
jacky cheng
Nanjing - Ming Xiaoling Mausoleum - Xiaoling -7-2012
jacky cheng
Nanjing - Confucius Temple Wu Yixiang - Director Wang Xie Memorial - listen Zheng Tong -2-2012
jacky cheng
Nanjing - Spirit Valley area - Hope Valley tower -5-2012
jacky cheng
Nanjing - Presidential Palace - Dongyuan - Governor Jiang Qing two Department of Historical Exhibition - King 2-2012