Tottori

Tadashi IKUTA
Ooiwami shrine
Tadashi IKUTA
Kamochi shrine
Kengo Shimizu
The Sand Museum in Tottori
Tadashi IKUTA
Ooiwami shrine
Tadashi IKUTA
Kowasigawa1
Tadashi IKUTA
Kowasigawa2
Tadashi IKUTA
BIRD Theatre
Tadashi IKUTA
Krakatuk
Tadashi IKUTA
R.U.R.
akio baba
Tenkyu-maru stone-wall, Tottori Castle
Kengo Shimizu
The Sand Museum in Tottori
Tadashi IKUTA
sake brewery