Sakaiminato City

Tadashi IKUTA
Kappa's Fountain
Tadashi IKUTA
Yumigahama
Tadashi IKUTA
Moriyama, Mihonoseki
Tadashi IKUTA
Awashima shrine
Tadashi IKUTA
Yaohime-guu
Tadashi IKUTA
Awashima shrine approach
Tadashi IKUTA
Kitaro station
Tadashi IKUTA
Awashima
Tadashi IKUTA
Cemetery Shofuku-ji, Kogaku-san
Tadashi IKUTA
belfry gate, Shofuku-ji, Kogaku-san