0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 04/02/2011
Uploaded: 15/02/2011
Updated: 11/06/2014
Zobrazení:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Joby Catto
Driftwood installation by Veiðilyesa, on the road to Djúpavík, Iceland
Martin Broomfield
View over Portofino, Genoa
Jan Dunlop
Wolleys Bay Panorama, Tutukaka Coast
Alexander Kalashnikoff
Portofino
Larry Huppert
Cadillac Mountain Sunset
Pascal Moulin
Abbaye de La Lucerne - France
Jan Dunlop
Te Henga (Bethells Beach)
Bane Obradović
Fosseland lake, Norway
Karel Gillissen
Cathedrale Notre-Dame, Strasbourg, France
Juergen Stellmacher
Semi Anechoic Chamber
Jürgen Diemer
Sculpture "Windhosen" from Julia Bornefeld, Husum
David Rowley
Kakapo Peak
Thang Bui
Sunset In Westlake Hanoi
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 1
Thang Bui
Loong Luong Village Moc Chau 2
Thang Bui
Phu Quoc National Forest 2
Thang Bui
Ganh Dau Phu Quoc Island Vietnam 1
Thang Bui
Tea Pickers In Moc Chau Plateau
Thang Bui
Hoi Riveside
Thang Bui
Tam Giac Mach field in Sung La village, Dong Van
Thang Bui
Quan Thanh Temple 2
Thang Bui
Vietnam Museum Of Ethnology 5
Thang Bui
Hoi An Street At Noon Time
Thang Bui
A Large Weeping Fig Tree In Ly Tu Trong Park, Hue
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.