0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Uploaded: 15/02/2011
Updated: 11/06/2014
Zobrazení:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
bibouroku tabito
Autumnal colors of "Momijiyama-garden" in Sumpujo Park(Sumpu Castle Park).  Shizuoka-City
Luis Erantzcani
Inside the spiral
Andrew Bodrov
Launch Site: Baikonur, Pad 81, Launcher 24
Andrew Bodrov
Carrier Rocket Proton-M on the launch pad
Isaac Martinez
Design Miami 2012 during Art Basel Miami Beach
Willy Kaemena
Vienna - Graben - 2012
Hoylen Sue
Brisbane Botanic Gardens: Japanese Garden
Ansiivan Ansiivan
Sunset
Paul Linden
Namo Buddha Stupa
luis davilla
quilotoa lagoon
Armin Leuprecht
Quiver tree forest
Andrew Bodrov
Carrier Rocket Proton-M on the launch pad
Thang Bui
Muong Hoa valley, Sapa
Thang Bui
Khe Ga Lighthouse Eastern side
Thang Bui
North Gate Of Hanoi Old Castle
Thang Bui
Hanoi Museum 2
Thang Bui
Vietnam Museum Of Ethnology 7
Thang Bui
Happy New Year Celebration In Hanoi 4
Thang Bui
Ba Dinh Square 1
Thang Bui
Mcve Outdoor 1
Thang Bui
Van Long Nature Reserve Ninh Binh 2
Thang Bui
West Lake And Truc Bach Lake At Night
Thang Bui
Mausoleum of King Minh Mang-Outdoor
Thang Bui
Tran Quoc Pagoda 4
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.