0 Likes

Saint Thomas Church
Brno

Historie kostela sv. Tomáše - 14. století

Vznik kostela je spojen s moravskými markrabaty z rodu Lucemburků. Jan Jindřich, bratr Karla IV., se ujal vlády na Moravě v roce 1349 a jedním z jeho prvních počinů, jenž měl být symbolem trvalého spojení mladší linie Lucemburského rodu s jejich sídelním městem a celou Moravou, bylo založení kláštera augustiniánů eremitů zasvěceného Zvěstování Panny Marie a svatému Tomáši apoštolu v Brně. Zakládací listinou z roku 1350 jej markrabě umístil na předměstí poblíž farního kostela sv. Jakuba. Dle dostupných pramenů se jednalo o druhé založení augustiniánského kláštera v Brně, neboť první, pravděpodobně vzniklý v první polovině 14. století v roce 1346 vyhořel.

Velkorysá stavba byla svěřena parléřské huti. Vznikl projekt síňového trojlodí s hlubokým chórem. Založení kláštera potvrdil na žádost Jana Jindřicha papež Inocenc VI. bulou vydanou 18. 7. 1356 v Avignonu. O Brně hovoří jako o městě: "lidnatém, bohatém a slavném". Následně vydal markrabě v prosinci 1356 další listinu, kterou daroval klášteru klenoty, dvůr a dvacet pozemků v okolí Brna. Stanovil v ní, že v kostele mají být pravidelně slouženy mše za jeho příbuzné: otce krále Jana, matku královnu Elišku, dědečka císaře Jindřicha, manželku Markétu a jejího otce vévodu Mikuláše Opavského, za bratra císaře Karla, za synovce následníka trůnu Václava a něj samotného. V klášteře mělo žít 42 řeholníků a měl tak být největším augustiniánským klášterem v Římské říši.

Kostel, pravděpodobně jen cihlový presbytář s chórem z režného cihlového zdiva s kamennými články, vysvětil v roce 1356 olomoucký biskup Jan Očko z Vlašimi. Slavnosti se zúčastnil i císař Karel a věnoval klášteru deskový obraz madony. Jedná se o italobyzantskou ikonu ze 13. století. Markrabě dal pro obraz zbudovat kapli podél severní strany kněžiště. Svatotomská madona, zvaná též Gemma Moraviae ? Perla Moravy, či Palladium Brna, se stala předmětem úcty a proto v srpnu 1373 uděluje olomoucký biskup Jan ze Středy odpustky s ní spojené. Stavba však nepokračovala podle předpokladu, protože překračovala hospodářské možnosti markraběte Jana Jindřicha. Karel IV. který na ni osobně dohlížel, se při návštěvě Brna v roce 1366 rozhodl podporovat výstavbu po dva roky pravidelnými týdenními výnosy z kutnohorských dolů.

Také Jan Jindřich přidal k dosavadním darům nové, jak se dozvídáme z listiny z listopadu 1370. O pět let později rozhodl Karel IV. o nové dotaci na dokončení kláštera. Toho se však Jan Jindřich už nedočkal, protože zemřel v roce 1375 a byl pohřben v presbytáři kostela, stejně jako jeho druhá manželka Markéta Rakouská a třetí manželka Markéta Opavská. Starost o dokončení stavby připadla jeho nástupci, prvorozenému synu Joštovi, který k tomuto účelu poskytl značné prostředky. Také listina z roku 1381 dokládá, že k dokončení kláštera bylo potřebné věnovat další statky. Tentokráte se připojil i mladší markrabě Prokop. Původní záměr byl opuštěn a ve výstavbě kostela bazilikálního typu už nepokračovala parléřská huť. Na severní straně přiléhal k lodi ambit, vedoucí ke kapli sv. Kříže. Stavba bylo krátce před rokem 1400 konečně dokončena. V prosinci 1399 udělil olomoucký biskup Jan Mráz všem návštěvníkům chrámu odpustky a o rok později augustiniánům od sv. Tomáše a dalším klášterům zpovědní jurisdikci.

Zároveň s dokončováním stavby markrabata vybavovala kostel bohatým inventářem, který byl bohužel v průběhu staletí zničen. Dodnes se zachovala nádherná pieta tzv. horizontálního typu. Byla vytesána kolem roku 1385 z opuky a je opatřena vzácně dochovanou původní polychromií. Je projevem nejvyššího dvorského umění ve stylu parléřské huti a proto je některými odborníky autorství piety připisováno Jindřichu Parléřovi, který se v letech 1381-87 uvádí jako kameník a stavitel ve službách markraběte Jošta. Spolu s bratrem Prokopem daroval Jošt v roce 1393 dnes nejstarší a největší zvon v Brně. Ulil jej vídeňský zvonař Johannes z Eystetu a nese nápis: "Ke cti Boha všemohoucího a jeho rodičky Panny Marie, svatého Tomáše apoštola, slavná knížata Jošt a Prokop ... markrabata moravská, 1393" v latině.

http://www.svtomas.net/Historie-kostela-sv-Tomase-14-stoleti.html

Copyright: Vlastislav tauterman
Type: Spherical
Resolution: 7000x3500
Uploaded: 11/11/2011
Updated: 09/09/2014
Zobrazení:

...


Tags: church; brno; sant thomas; kostel svatého tomáše; czech
comments powered by Disqus

Vlastislav Tauterman
Svíčky pro Václava Havla
Vlastislav Tauterman
Back to the St. Jacob´s Church in Brno
Martin Kacvinský
Strange Tree - Brno - Moravian Square
Vlastislav Tauterman
Kostel svatého Jakuba
Vlastislav Tauterman
Kostel svatého Jakuba
Vlastislav Tauterman
Moravské náměstí - divný strom
Martin Kacvinský
Brno - Klíčová socha - Jiří David (CZ), 2010
Vlastislav Tauterman
Kostnice u sv. Jakuba
Vlastislav Tauterman
Savoy Caffe and Aida Caffe behind the St. Jacob´s Church
Vlastislav Tauterman
Pod hodinama na České v Brně
Vlastislav Tauterman
Ulice Česká v Brně, Zara, Barvič, Sisley, Raiffeinsbank
Martin Kacvinský
Brno - Česká (po rekonstrukci)
Atila Bezdan
Barcelona, Plaça Catalunya
Zoltan Duray
Messnerin
Richard Chesher
New Caledonia Cruising
Tibor Illes
Nagymagocs Karolyi hunting castle - hall
Shiyong Wan
State Grid Pavilion in EXPO 2010
Jose Luis Perez
Inside "La Luz" Tortilla Factory at Irapuato's Local Market
Rolf Ris
Furka Cogwheel Steam Railway
Konrad Łaszczyński
The Palace Mnebhi
Michael Pop
Atmosphere at the Zdob si Zdub concert at Peninsula
Michael Pop
Hot air balloon show at Campu Cetatii
Dieter Hofer
First Snow on Lake Grimsel Dam
Willy Kaemena
20th Anniversary of Reunification
Vlastislav Tauterman
Velky Pruvan U Okna 2
Vlastislav Tauterman
Anthropos 3 Patro Mamut Zboku
Vlastislav Tauterman
Fakulta sociálních studíí Masarykovy univerzity
Vlastislav Tauterman
Kostnice Ii Ok
Vlastislav Tauterman
Savoy Caffe and Aida Caffe behind the St. Jacob´s Church
Vlastislav Tauterman
Sky bar
Vlastislav Tauterman
Ponětovice
Vlastislav Tauterman
Panorama - Pustevny v létě
Vlastislav Tauterman
Pustevny - rozcestí
Vlastislav Tauterman
Anthropos Australie 3
Vlastislav Tauterman
Velky Pruvan U Zrcadla 2
Vlastislav Tauterman
Muzejka Restaurant, Moravian Square, Brno
More About Brno

Brno is Czech's second largest city. It's a place full of peaceful country folk who drink more wine than Bohemians, their Czech friends to the west. Brno hasn't been trampled by many tourists, so it has quite a different character than the capital city, especially from the eyes of a visitor.