Seyhoun Art Gallery June 2012 Group P...
分享
mail
License license
loading...
Loading ...

全景摄影师 Majeed Panahee joo PRO EXPERT 日期和时间 13:40, 17/06/2012 - Views loading...

Seyhoun Art Gallery June 2012 Group Painting Exhibition Jinn 01

世界 > 亚洲 > Middle East > Iran > Tehran

  • 喜欢 / 不喜欢
  • thumbs up
  • thumbs down

داستانها و افسانه هاي جن وپري از كودكي جزو داستانهاي مورد علاقه بسياري از ما  ایرانیان بوده است. بسياري از مردم به شكل جدي به وجود و تاثیرگذاری آنها معتقد هستند و برخی از ترس خشم آنها، دست به کارهایی نمی زنند و به مکان هایی نمی روند. بسياري از محل ها را محل اقامت و حيطه نفوذ آنها می دانند تا به حدی كه ورود به اين حريم ها را برابر با مشكلات جدي براي خود قلمداد می کنند. طرفه آنکه حتي در ميان برخی از تحصيل كرده ها و طبقات متجدد ایران نیز این اعتقادات در شکل خرافی آن راه پیدا کرده است. گاهي آن را با ارواح و ترس هاي ناشي از آن به اشتباه مي گيرند. 

جن چیست؟ چه شكلي دارد؟ كوچك و گرد يا بزرگ و غول آسا؟ سبز و سفيد؟ یا موجودی شبيه به ما و همزاد سم دار ما آن گونه که علی حاتمی تصویر کرده بود؟ اين موضوع جالب براي تصويرسازي و برانگیختگی قدرت تخيل ماست، حتي اگر به آن اعتقادي نداشته باشيم. مي توانيم آن را تصور كنيم و آن را به ديگران هم ارائه دهیم. موضوع جن و همزاد اینچنین در ذهن من شکل گرفت. دانستم که جامعه ما نه تنها در لایه های محافظه کار آن، که حتی در میان سایر لایه های اجتماعی سر زبان هاست. پس آن را با سایر همکاران و برخی از اساتیدم مطرح کردم و روی برپایی نمایشگاه گروهی آن کار کردم. 

آنچه در اینجا گرد آمده است، برداشت هنرمندان از این مفهوم است که بدون تردید از اولین تجربه های اینچنین در نوع خود است.

پونه جعفری نژاد

خرداد 1391 

comments powered by Disqus

在附近的图片Tehran

map

A: Seyhoun Art Gallery July 2012 Afshin Bagheri Esmaeil Cheshrokh 01

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Seyhoun Art Gallery July 2012 Afshin Bagheri Esmaeil Cheshrokh 01

B: Seyhoun Art Gallery Apr 2013 Six Plus One 01

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Seyhoun Art Gallery Apr 2013 Six Plus One 01

C: Seyhoun Art Gallery Feb 2013 Rahim Mowlaeian 01

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Seyhoun Art Gallery Feb 2013 Rahim Mowlaeian 01

F: Seyhoun Art Gallery Jan 2014 Eilya Tahamtani Catharsis 01

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

شوپنهاور ، نیچه و فروید اصرار داشتند که انسان ها باید پذیرای خطرات باشند،تحمل درد را داشته باشند و تن...

Seyhoun Art Gallery Jan 2014 Eilya Tahamtani Catharsis 01

G: Seyhoun Art Gallery Oct 2013 Jean Pierre Brigaudiot 01

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Seyhoun Art Gallery Oct 2013 Jean Pierre Brigaudiot http://www.artin360.com/Seyhoun.htm

Seyhoun Art Gallery Oct 2013 Jean Pierre Brigaudiot 01

H: Seyhoun Art Gallery Nov 2012 Nilofar Kasbi 01

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Seyhoun Art Gallery Nov 2012 Nilofar Kasbi 01

I: Seyhoun Art Gallery Mar 2014 Babak Rashvand Noora 01

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

از کودکی تا به امروز دو چیز بخش نا گسستنی از زندگی و لحظات من بوده و هست؛ خواندن و نوشتن ... در هر حا...

Seyhoun Art Gallery Mar 2014 Babak Rashvand Noora 01

J: Seyhoun Art Gallery Sep 2013 Alireza Esmaiely Stones 02

od Majeed Panahee joo, 距离此地不超过10 米

Seyhoun Art Gallery Sep 2013 Alireza Esmaiely Stones 02

此全景拍摄于Tehran

这是一个概述Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

分享这个全景图