Seyhoun Art Gallery Nov 2012 Yasmin S...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Majeed Panahee joo PRO EXPERT Taken 08:15, 11/11/2012 - Views loading...

Seyhoun Art Gallery Nov 2012 Yasmin Sinai Berlan Alley 03

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

کوچه برلن 

کوچه بـِرلَن، کوچه ای قديمي در تهران . کوچه ای پر رفت وآمد و پر از سر و صدا . از کنار ويترين مغازه ها رد می شوم . مغازه های کوچک و بزرگ ، پر از زرق و برق ، پر از آينه و شمعدان و چراغ و نور .

برای نمايشگاه جديدم بدنبال لباس عروس ، ويترين ها را يکی يکی تماشا می کنم . لباس های عروس با انواع و اقسام مدل ها ، در مغازه های کوچک ، زير نور مهتابی ، روی مانکن های بی سر و گاهی با سر قرار گرفته اند .

بدنبال فرم ها و مدل ها ، لباس های ملکه واری را می يابم ، که بيشتر مرا  بياد لباس های  قرن چهاردهم و پانزدهم اروپا می اندازد . لباس ها سر تا سر سنگ و شيشه و تور و ساتن ... ملک ها ی اروپايی در  ويترين ها ی کوچه ای تنگ و شلوغ ، در مرکز  شهر تهران .......

صحنه دوّم : عروس

ملکه ای زيبا ، با چهر ه ای که مثل عروسک چينی رنگ شده ،يا شايد هم طبق مد روز بسبک عربي گريم شده و لباسی که شبيه لباس ملکه های اروپايی قرن پانزدهماست را بتن دارد ، جلوی آينه ايستاده .

چهرۀ در آينه با غرور به او نگاه می کند ، انگار مي گويد : ديدی عروس شدی !

امروز ملکه ای زيبا ،  و فردا ............

صحنه سوّ م : عروسک

دخترک نشسته و موهای عروسکش را شانه مي زند . لباس های مختلف را تنش می کند و با صدايی مادرانه با او صحبت می کند .

مي گويد : دخترم ، قشنگم ، يه روزی بزرگ ميشی ، عروس ميشي ...... غافل از اينکه عروسک ... عروس کوچک ... کوچک مي ماند ! 

صحنه چهارم : هنرمند

 هنرمند ميان عروسک های بزرگی که عروس شده اند ايستاده . مِِِيان آنها راه مي رود و مانند دخترک فرم لباس های آن ها را تغيير مي دهد و به سر و وضعشان می رسد . با عروس های بزرگ ، عروسک بازی ميکند .عروسک هايي که عروس شدن ، حالا ملکه وار در کارگاه کوچک هنرمند ، به کوچه برلن فکر می کنند !.......

1391 ياسمين سينايي پاييز 

comments powered by Disqus

Nearby images in Tehran

map

B: Sayhoun Art Gallery Dec 2013 Sara Rahanjam Blue Sky 01

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

در اینکه زنان چگونه موجوداتی هستند و اینکه آیا سرشتشان با مردان متفاوت است سخن های گوناگونی گفته شده....

Sayhoun Art Gallery Dec 2013 Sara Rahanjam Blue Sky 01

C: Seyhoun Art Gallery Nov 2013 Mojtaba Ramzi The Blind Gambler 02

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

We are a people of ancient times, all gamblers.More than five thousand years ago, in Zabulistan, the ...

Seyhoun Art Gallery Nov 2013 Mojtaba Ramzi The Blind Gambler 02

D: Seyhoun Art Gallery Feb 2014 Siamak Azmi Toys 02

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

بدرستیکه زندگانی دنیا بازیچه ای بیش نیستTruly,living this world is just a gameنمایشگاه آثار " سیامک ع...

Seyhoun Art Gallery Feb 2014 Siamak Azmi Toys 02

E: Sayhoun Art Gallery Dec 2013 Sara Rahanjam Blue Sky 02

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

در اینکه زنان چگونه موجوداتی هستند و اینکه آیا سرشتشان با مردان متفاوت است سخن های گوناگونی گفته شده....

Sayhoun Art Gallery Dec 2013 Sara Rahanjam Blue Sky 02

F: Seyhoun Art Gallery Jan 2014 The Second Generation 01

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

نسل دو               سرامیک معاصر ایران ( با پشتوانه تاریخی ٠٠٠ ،١٠ ساله خود) حدود سه دهه است که تلاش...

Seyhoun Art Gallery Jan 2014 The Second Generation 01

G: Seyhoun Art Gallery Nov 2013 Monir Sehat Disjointed 01

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

The language of abstraction speaks of the moment of explosion; it is the language of uprooting and er...

Seyhoun Art Gallery Nov 2013 Monir Sehat Disjointed 01

H: Seyhoun Art Gallery Dec 2013 Alemeh Bagherian Illusion 01

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

ایهامبه مانند آدمک هایی که با چشمان ترس آلود و وهم انگیز از شرق ره می سپارند. با رویایی که از دوردست ...

Seyhoun Art Gallery Dec 2013 Alemeh Bagherian Illusion 01

I: Seyhoun Art Gallery Oct 2013 Jewelery As Sculpture 03

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

Seyhoun Art Gallery Oct 2013 Jewelery As Sculpture 03

J: Seyhoun Art Gallery Jan 2014 The Second Generation 02

od Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

نسل دو               سرامیک معاصر ایران ( با پشتوانه تاریخی ٠٠٠ ،١٠ ساله خود) حدود سه دهه است که تلاش...

Seyhoun Art Gallery Jan 2014 The Second Generation 02

This panorama was taken in Tehran

This is an overview of Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Share this panorama