1 Like

The Border town of Russia and China——linjiangtun
Inner Mongolia

The Border town of Russia and China——linjiangtun

Copyright: Yunzen Liu
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 10/09/2007
Uploaded: 03/07/2011
Updated: 28/05/2014
Zobrazení:

...


Tags: linjiangtong; inner mongolia shiwei
comments powered by Disqus

yunzen liu
The Border town of Russia and China——shiwei 1
yunzen liu
Enhe Russian village 4 in Eerguna——The village of great meadows
yunzen liu
Inner Mongolia Enhe Russian village 5 in Eerguna——the sky after the rain
yunzen liu
Enhe Russian village in Eerguna——The Russian national home
yunzen liu
Enhe Russian village 2 in Eerguna——Russian Folk Museum
yunzen liu
Enhe Russian village 3 in Eerguna——Streetscape
yunzen liu
Enhe Russian village 4 in Eerguna——The evening sky
yunzen liu
Enhe Russian village 5 in Eerguna——The Ha Uhl River Cloud
yunzen liu
The first Asian wetland 4——Overlooking the Eergu'Na Inner Mongolia 2011
yunzen liu
The first Asian wetland 3——horseshoe island eerguna Inner Mongolia 2011
yunzen liu
The Eerguna Provincial Wetland Reserve
yunzen liu
The first Asian wetland 1——eerguna Inner Mongolia 2011
Phillip Roberts
Pontsticill Reservoir, Brecon Beacons, Wales
Martin Broomfield
Aceh Tug Boat
Ramin Dehdashti
An old abandoned Iranian house
Iraklis Kavouklis
The hexagonal Church of the Nights - Ialysos - Rhodes - Greece
Martin Broomfield
Covered Market Hanoi
Stattstrand
luis davilla
Allende01
luis davilla
Salar Uyuni
Martin Broomfield
Old City Gate Hanoi
jacky cheng
Hun Qi Zhai 2 Into The Hospital
jacky cheng
Hun Qi Zhai Single Slope Hard Peak
luis davilla
Allende04
yunzen liu
yunnan kunming Dongchuan Red Soil 1——Sunset Valley terrace
yunzen liu
Chongsheng Temple of Ancient City dali——Dali's royal temple
yunzen liu
the photographer's paradise 2——Xinduqiao Ganzi kangding Sichuan
yunzen liu
Henan Jiaozuo World Geological Park Yuntai Mountain 3——a unique northern karst landforms
yunzen liu
Shandong Chishan Scenic Area ——the world's largest Wrought copper statue of Akayama Akiko
yunzen liu
Earth buildings1 in Hongkengcun yongding
yunzen liu
The scenery of Sichuan Daocheng Yading 14——Gongga Silver Rvier
yunzen liu
Dajiuhu Lake Wetland Park 2 Shennongjia Hubei China——The morning mist in the Water meadow like a fairyland
yunzen liu
Fujian Putian The goddess of the sea Mazu Temple main hall in Meizhou Island
yunzen liu
Sacred Sejila Mountain pass Nyingchi Tibet
yunzen liu
The big seven hole scenic spot Guizhou China——Karst scenery Natural Bridge
yunzen liu
Shaanxi Xi'an Mt. Huashan 16——the Mountain path lead up To south peak
More About Inner Mongolia

Short Inner Mongolia. Located in the northern frontier of China, Northwest close to Mongolia and Russia. Area of 110 square kilometers; population of 23.26 million; to the largest number of Mongolian and Han, in addition, there are Korean, Hui, Manchu, Daur, Ewenki, Oroqen and other nationalities. Region is divided into 7 Union, jurisdiction 5 prefecture-level cities; its 15 county-level cities under another jurisdiction, 17 counties, 49 flags, 3 Autonomous Banner. Its capital. Baotou, Wulanchabu, Wuhai, Hailar, Tongliao and other major cities in the region.