0 Likes

Nová Karolína Ostrava
Czech Republic
Historie Karoliny Již ve 14.století byl na území Nové Karoliny v provozu vodní mlýn. Rozvoj průmyslové činnosti zde však začal až s příchodem vídeňského bankovního domu Rothschildů, kdy byl poprvé otevřen uhelný důl Karolina. Centrum města s časem rostlo a rozšiřovalo se v kombinaci s rozšiřující se intenzivní průmyslovou činností až se obě části města potkaly a spojily v jednu. Jáma a koksovna Karolina Jáma Karolina je nejstarší ostravskou šachtou. Hloubena byla od roku 1837 původně Moravsko-Ostravskou důlní společností, kterou v roce 1843 (před 165 lety) vystřídala rodina Rothschildů. Rothschildové, kteří byli zámožnou rodinou bankéřů, pocházející původně z Frankfurtu, se v té době stali mimo jiné vlastníky Vítkovických dolů a hutí. Rodinný podnik Rodinný podnik založil Amsel Mayer Rothschild. Jeho pět synů si pak rozdělilo vliv nad otcovým finančním impériem podle území. O podnikání v Rakousku, jehož byl v té době součástí i dnešní Moravskoslezský kraj, se staral Salomon Rothschild. Ten mimo jiné skoupil i panství Hlučín a Šilheřovice. V rámci rakouské monarchie proslul především jako průkopník železnice. Co se našeho kraje týče, zasadil se pak právě o rozvoj hornictví. Samotný název jámy a později i koksovny Karolina byl údajně inspirován jeho ženou KarolinouSternovou. Technika vodovzdorného jámového roubení Sloj sama o sobě dosáhla konečné hloubky 550 m a ve srovnání s jinými moravsko-ostravskými šachtami byla držitelkou několika prvenství. Poprvé se zde kupříkladu uplatnila větrná pec, parní stroj či technika vodovzdorného jámového roubení. Ne o všech jejích premiérách se ale dá hovořit jako o úspěších. V roce 1854 zde došlo poprvé k větší explozi důlních plynů, což si vyžádalo 14 obětí na životech. Šachta Karolina byla také komunikačně spojena báňskou dráhou s později vzniklou koksovnou stejného jména, které po celou dobu své existence dodávala uhlí. Tereza, Ida a Šalamoun Koksovna byla založena roku 1858, a od doby svého vzniku se výrazně rozšiřovala (ve třicátých letech 20. století již obsahovala na 216 pecí). Uhlí se do ní dováželo lanovkami z různých štol, mimo Karolinu šlo ještě o jámy Tereza, Ida a Šalamoun. Závod byl určen k výrobě koksu (tedy primárně paliva a redukčního činidla do vysoké pece), obsahoval však také briketárnu. Roku 1905 byla při koksovně zřízena elektrická ústředna, která dodávala energii mnohým šachtám v okolí. 20.století Ve 20.století docházelo k postupnému útlumu průmyslové aktivity, až v roce 1986 došlo k jejímu úplnému zastavení. Provoz koksovny byl zastaven roku 1964, elektrárna byla zrušena o deset let později. Bezprostředně poté následovala demolice všech objektů a zařízení kromě dvou objektů tzv. Elektrocentrály, která původně sloužila jak průmyslovému areálu, tak části přilehlé výstavby, a tzv. Ústředny. Obě budovy jsou dnes chráněny jako památky průmyslové architektury. Prostorný a velkorysý design Elektrocentrály je jedinečný, zatímco budova Ústředny má spíše komorní charakter. Tyto dvě provozní budovy se zachovaly dodnes a jsou chráněnými památkami. Památky průmyslové architektury Přestavba obou budov na kulturní, společenské, vzdělávací a oddechové zařízení je z architektonického pohledu opravdu velkou výzvou. Musel být zachován jejich jedinečný „genius loci“, ale zároveň zde bude vytvořen moderní prostor pro pořádání koncertů, divadelních představení, výstav, konferencí a sportovních událostí přístupných veřejnosti. V kombinaci s novým náměstím fungujícím jako ústřední kulturní centrum pro akce různého charakteru pořádané pod širým nebem a snadnou dostupností všemi hromadnými prostředky tak je vytvořeno kulturní ohnisko širšího centra města, ve kterém se harmonicky snoubí nová zástavba se starou.
Copyright: Richard Toman
Type: Spherical
Resolution: 9000x4500
Uploadet: 12/05/2012
Opdateret: 22/05/2012
Visninger:

...


Tags:
comments powered by Disqus

Richard Toman
Nová Karolína Ostrava
Richard Toman
Forum Nová Karolina Ostrava
Richard Toman
Nová Karolína Ostrava
Richard Toman
Nová Karolina Ostrava
Richard Toman
Forum Nová Karolina Ostrava
Richard Toman
Miniatury Ostrava
Richard Toman
Miniatury Ostrava
Richard Toman
Miniatury Ostrava
Jiří Hrubý
Katedrála Božského Spasitele Ostrava
Robert Mročka
Vánoční trhy v Ostravě
Luciano Covolo
Ostrava la piazza Masarykovo Namesti
Luciano Covolo
Ostrava - la piazza
Ruediger Kottmann
Cherry blossom
Daniel Oi
Helix Bridge
Rob van Gils
Vulture Mine Workshop
luis davilla
Sta Cruz
kmnet
Dry reservoir
Martin Hertel
Top of Schneeberg 2
Jeff Scholl
Above Mountain Village in Steamboat Springs, Colorado
Jeff Scholl
Above Whitefish River in Whitefish, Montana
Toni Garbasso
Biosphere2 main dome
luis davilla
Bellas Artes
Ruediger Kottmann
Cherry blossom
Fariborz Alagheband
Jame Abbasi Mosque(Imam Mosque)
Richard Toman
Stary targ v Cieszynie
Richard Toman
Ostravice Peřeje 2
Richard Toman
U vstupu Zámecký Park - Lednice
Richard Toman
Karviná - Masarykovo náměstí
Richard Toman
Lázně Darkov 3 - Karviná Hranice
Richard Toman
Lázně Darkov - Karviná Hranice
Richard Toman
Bohumin namesti
Richard Toman
Kouzlo zahrad
Richard Toman
Důl Michal Ostrava Nádvoří
Richard Toman
Pošta náměstí T.G Masaryka Karviná
Richard Toman
Šilhořovice Zámek
Richard Toman
Terchová - Jánošíkovy diery Horné diery
More About Czech Republic

The Czech Republic is a cool little landlocked country south of Germany and Poland, with a national addiction to pork and beer. Potatos, cabbage, and dumplings are close behind them, and they also have this great bar food called "utopenec." It means "a drowned man," it's pickled sausage with onions, perfect with some dark wheat bread and beer. The Czech bread is legendary, like a meal all by itself.Czechoslovakia first became a sovereign state in 1918 when it declared independence from the Austro-Hungarian Empire. The state of Czechoslovakia lasted until the "Velvet Divorce" of 1993, which created Slovakia and the Czech Republic.It was occupied by Germany in WWII but escaped major damage, unlike most other European cities. The nation's capital, Prague, retains some of Europe's most beautiful Baroque architecture as well as one of the largest medieval castle complexes still standing. The President of the Czech Republic has his offices in the Prague Castle even today.There was a coup d'etat in 1948 and Czechoslovakia fell under Soviet rule. For fifty years Czechoslovakia was a Socialist state under the USSR, subject to censorship, forced atheism and even the arrest of jazz musicians!In 1989, communist police violently squashed a pro-democracy demonstration and pissed everybody off so bad that a revolution erupted over it, finally ending the Communist rule.The next twenty years saw rapid economic growth and westernization. Today in Prague you can eat at McDonald's or KFC, shop for snowboarding boots and go see a punk rock show.The Czech Republic took over the presidency of the European Union in January 2009. This instantly created lots of political drama because the President of the Czech Republic, Vaclav Klaus, is a renowned Euroskeptic.We anxiously await the outcome of "President Klaus vs. the Lisbon Treaty", a world heavywieght fight sceduled for spring 2009.Text by Steve Smith.