Dinh Cau Phu Quoc
von EXPERT MAESTRO
Teilen
mail
License license
loading...
Loading ...

Panorama-Foto von: Thang Bui EXPERT MAESTRO Fotografiert: 10:24, 01/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Dinh Cau Phu Quoc

The World > Asia > Phu Quoc Island

Schlüsselworte: dinh cau, phu quoc, island

  • gefällt mir / gefällt mir nicht
  • thumbs up
  • thumbs down
comments powered by Disqus

Bilder in der Nähe von Phu Quoc Island

map

A: Dinh Cau Phu Quoc 2

von Thang Bui, 20 Meter entfernt

Dinh Cau Phu Quoc 2

B: Dinh Cau Phu Quoc 3

von Thang Bui, 40 Meter entfernt

Dinh Cau Phu Quoc 3

C: Dinh Cau Phu Quoc 4

von Thang Bui, 60 Meter entfernt

Dinh Cau Phu Quoc 4

D: Duong Dong Town Phu Quoc Island

von Thang Bui, 170 Meter entfernt

Duong Dong Town Phu Quoc Island

E: Duong Dong Port

von Dirk Albrecht, 220 Meter entfernt

Duong Dong Port

F: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

von Thang Bui, 230 Meter entfernt

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

G: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

von Thang Bui, 390 Meter entfernt

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

H: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

von Thang Bui, 460 Meter entfernt

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

I: Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

von Thang Bui, 630 Meter entfernt

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá ...

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

J: Lamer Resort Phu Quoc

von Dirk Albrecht, 2.6 entfernt

Lamer Resort Phu Quoc

Das Panorama wurde in Phu Quoc Island aufgenommen

Dies ist ein Überblick von Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Dieses Panorama mit anderen teilen