0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Hochgeladen: 15/02/2011
Aktualisiert: 11/06/2014
Angesehen:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
Thang Bui
Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Cua Can Commune Phu Quoc Island Vietnam
Martin Hertel
Bassano del Grappa - Ponte Degli Alpini
Andhi Noorcholis
Jakarta View from Grand Indonesia
Martin Broomfield
Crab Catchers, Gili Trawangan
Vil Muhametshin
Magasin des instruments musicaux anciens, Paris
Arnaud Chapin
Parade de Taureau au SPACE 2009
Jan Vrsinsky
Khotso Horse Ride Break
Andrey Grinyov
Meteora monasteries, Greece
Akiyoshi Odagawa
Jyougashima
Andrea Biffi
Panorama dal Prabello
Andrey Grinyov
"Meatshops" street, Old Jerusalem, Israel
Jeremie Winterman
Doigt De Dieu
Achim Später
Weltkulturerbe Völklinger Hütte - Gebläsehalle
Thang Bui
On The Boat In Ha Long Bay
Thang Bui
Dong Xuan Market 2
Thang Bui
87 Ma May House 1
Thang Bui
New Friends
Thang Bui
Hoi Riveside
Thang Bui
Thai Hoa Palace Hue Citadel
Thang Bui
The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 6
Thang Bui
Van Long Nature Reserve Ninh Binh 2
Thang Bui
Titov beach, Ha Long Bay
Thang Bui
Hanoi Museum 1
Thang Bui
Halong Bay 2
Thang Bui
Mausoleum of King Minh Mang-Behind Stele House
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.