0 Likes

Haftsamar Art Gallery Nov 2012 Maryam Khonsari Encounter 01
Teheran

خوانش

ا ین «رویارویی» یك روز ابری وقتی در كارواشی در تهران منتظر بودم، برای من اتفاق افتاد. كارواش خلوت و خودرو ی من، یگانه مشتری آن روز بود. خیلی زود متوجه شعار تبلیغاتی چاپ شده رو ی دیوار شدم و یادم است كه اولین واژه ای كه دیدم، «خالیست» بود، بعد واژه ی «اینجا» ، سپس

« جای» و «نام» و ...

این تجربه ی واقعی در ادامه ی بازخوانی تجربه های مشابه دیگری كه داشتم، مرا به این نتیجه نزدیك كرد كه احتمالا ذهن انسان در مواجهه با یك متن، خواه تیتر روزنامه، یا شعار تبلیغاتی روی دیوار یا... ممكن است همیشه در آغاز كل جمله یا عبارت را نخواند و ادراك نكند، بلكه بر اساس وضعیتی كه در آن قرار دارد، ترجیح دهد واژه یا واژگانی را كه به آن تمایل بیشتری دارد یا با حال و هوای لحظه ای او سازگارتر است، برگزیند. چنین وضعیتی می تواند كل فرآیند انتقال پیام مشخص و مورد نظر طراحان آن شعار را دستخوش نتایج پیش بینی نشده و ناخواسته كند و ما را با این فرض واقعی و البته بدیهی بیشتر درگیر كند كه فرآیند ادراك ذهنی یك متن، بسیار پیچیده تر از تصور كلی ما و گاه غیر قابل هدایت قطعی به نتایج مورد نظر پدید آورندگان آن متن است. 

به عبارت دیگر، یكپارچگی ادراك مخاطب در رویارویی با متن، حتی یك شعار یا متن تبلیغاتی كه غالبا با استفاده از كدهای روانشناختی مخاطب طراحی شده است، نمی تواند واقعیتی قطعی تلقی شود. چنین گزینش های پیش بینی نشده ای از یك متن، می تواند خوانش های متنوعی را در مخاطبین گوناگون پدید آورد كه گاه با اصل معنا و مفهوم مورد نظر پدید آورنده ی آن متن، فاصله ی بسیار دارد و این تنوع خوانش كه البته حاصل ذهن خلاق و رهای انسانی است، طبعا بر دامنه ی گستردگی متن به طور محسوسی می افزاید و گویی مخاطب به این ترتیب امكان سپید خوانی دلخواه خود را از متن، كه پدید آورنده از آن پرهیز داشته، به وجود می آورد. 

در واقع به نظر می رسد ذهن انسان در رویارویی با هر متن، آن را به همان شكلی كه می خواهد

می بیند و می خواند.

مریم خونساری

آبان ماه 1391  

comments powered by Disqus

Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Oct 2012 Negar Pouya 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Dec 2012 Amir Bahador Falahati Sun Of Gulf 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Oct 2012 Amirali Golriz Eleven and Graffito 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Oct Nov 2012 Mina Nouri 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Charsoo Printmaking Sep 2012 The Wordless Narration 02
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Feb 2013 Soheila Shahshahani Symbols Of Wedding 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Feb 2013 Daily 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Dec 2012 Monir Sajadi Fatemeh Chavoshi 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Dec 2012 Parvin Hani Tabaee 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery July 2012 Mona Hamzehzadeh 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Sep Oct 2012 Group Exhibition Nasrin Barekat Mahnaz Sorooshnasab Soodabeh Zolfaghari 01
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Apr 2013 Homa Tavakoli 01
Jerzy Pajor
JAGIELLONIAN UNIVERSITY – COLLEGIUM NOVUM - Assembly Hall - 1 gigapixel Pajorama
c pak
DAN 6
Nick Hobgood
Tongan Ghost Ship : On the deck
Andrey Litvinov
First Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko panoramic
Nick Hobgood
Tongan Ghost Ship
carlos martin
Water Mirror at The Place de la Bourse, Bordeaux, France
Robert Bilsland
Giggleswick School Chapel, Below The Dome.
Gary Davies
Stevenson Tower, Mull of Galloway
Aleksandr Reznik
20140526 011246 Utah Night Sky. Pinewoods resort
Jaime Brotons
El Retiro, Madrid
David Burton
Upper level of Sanhsia Tsu Shi Taoist Temple in New Taipei City, Taiwan
Jerzy Pajor
Jerzy Kedziora - Balancing Sculptures
Majeed Panahee joo
Assar Gallery May 2012 Ghassem Hajizadeh 05
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Apr 2014 Reza Afsari Sealed Letters To Myself 02
Majeed Panahee joo
Assar Art Gallery April 2012 Mohammad Hamzeh Crumples 03
Majeed Panahee joo
Azad Art Gallery
Majeed Panahee joo
Ariana Art Gallery Hossein Maher 2014 May 01
Majeed Panahee joo
Shirin Art Gallery And Homa Gallery July 2012 Figurative Sculpture 12
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Oct 2014 Leila Ghandchi To The Bone 03
Majeed Panahee joo
Shirin Art Gallery Dec 2014 The 8th Annual Montakhab E Nasle No 05
Majeed Panahee joo
Haftsamar Art Gallery Jun 2013 Shadi Taaki 02
Majeed Panahee joo
Shirin Art Gallery Nov 2012 Amirnasr Kamgooyan Capturing Friction 02
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Jan 2014 Behdad Lahooti Prong 01
Majeed Panahee joo
Vali Art Gallery Hamed Sadrarhami Sep Oct 2012 Statment 01
More About Teheran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.