0 Likes

Ham Ninh Fishmen Village Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Hàm Ninh là một làng chài nằm phía Đông đảo Phú Quốc, từ thị trấn Dương Đông đến Hàm Ninh khoảng 15km. Dân sống tập trung quanh rạch Hàm, dân chài ở đây lặn mò ngọc trai, bắt hải sâm và ghẹ.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Hochgeladen: 14/02/2011
Aktualisiert: 19/08/2013
Angesehen:

...


Tags:
comments powered by Disqus

Thang Bui
Ham Ninh Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Market Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 2
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 1
Thang Bui
Monument To The Communist Who Sacrifice In Phu Quoc Prison
Thang Bui
Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Thang Bui
Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Willy Kaemena
Budapest Váci utca
www.360tourist.net
Reversing Falls Jet Boat Ride Whirlpool
Henk Keijzer
MGR Ramachandran Memorial, Chennai
Janos Benko
Car Panorama Zoldbogar
Janos Benko
Car Panorama Mercedes250sl
vasinbkk
On top the Siam Discovery Tower
Ryan Helinski
Dune at White Sands Nat'l Monu
Luciano Correa | Vista Panoramica
Vista Panoramica Office in Campos do Jordão SP Brazil
Mahmood Hamidi
kanotpaddling i Mälaren
Jedsada Puangsaichai
Wat Prakaeo, Kamphaeng Phet Historical Park
Vladimir Salman
Mouth left Frolixi Baikal
matthias-bruckschloegl
Olperer Hütte das DAV - Außenansicht
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Terraced fields in La Pan Tan village, Mu Cang Chai
Thang Bui
Ham Ninh Market Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Mausoleum of King Khai Dinh-Salutation court
Thang Bui
On the roof of Hanoi Opera House-Countdown 2012 Party
Thang Bui
Vietnam Museum Of Ethnology 2
Thang Bui
On The Way From Bat Trang Pottery Village To Hanoi
Thang Bui
Khe Ga fishmen village, sunset
Thang Bui
Han river bridge at night
Thang Bui
A Violist In Long Bien Bridge Festival
Thang Bui
Hoi Riveside
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.