0 Likes

The Border town of Russia and China——shiwei 1
Inner Mongolia

The Border town of Russia and China——shiwei 1

Copyright: Yunzen Liu
Type: Spherical
Resolution: 9000x4500
Uploaded: 15/07/2011
Updated: 05/08/2011
Views:

...


Tags:
comments powered by Disqus

yunzen liu
The Border town of Russia and China——linjiangtun
yunzen liu
Enhe Russian village 4 in Eerguna——The village of great meadows
yunzen liu
Inner Mongolia Enhe Russian village 5 in Eerguna——the sky after the rain
yunzen liu
Enhe Russian village in Eerguna——The Russian national home
yunzen liu
Enhe Russian village 2 in Eerguna——Russian Folk Museum
yunzen liu
Enhe Russian village 3 in Eerguna——Streetscape
yunzen liu
Enhe Russian village 4 in Eerguna——The evening sky
yunzen liu
Enhe Russian village 5 in Eerguna——The Ha Uhl River Cloud
yunzen liu
The first Asian wetland 4——Overlooking the Eergu'Na Inner Mongolia 2011
yunzen liu
The first Asian wetland 3——horseshoe island eerguna Inner Mongolia 2011
yunzen liu
The Eerguna Provincial Wetland Reserve
yunzen liu
The first Asian wetland 1——eerguna Inner Mongolia 2011
Lars Gabrysch
Domstiftsgut Moetzow-Potsdam-Mittelmark-Brandenburg-Germany-Europe
Thomas Schwarz
Wiesbaden Lutherkirche Portal
Aleksandr Reznik
Basilica di Santa Maria Maggiore
luis davilla
Anttolanhovi villas. saimaa lake. finland
panoramas-thailand.com
Provincial building in Nathon Koh Samui
Jeff Fillmore
Welcome to my Treehouse
yunzen liu
Tianluokeng tulou cluster 2 Fujian
luis davilla
Tertin Kartano hotel in mikkeli. finland
Vasilis Triantafyllou
Moon Eclipse 15 June 2011 Platamon Greece
Renzo Falconi
Diaccia Botrona-bridge-
luis davilla
gran jaguar temple in tikal maya ruins. guatemala
Rami Saarikorpi
Sunset
yunzen liu
The Guangzhou Museum of Art 1
yunzen liu
Tianluokeng earth building group  UNESCO Nanjing Fujian China——Tian Luo Keng Village 1
yunzen liu
Wuhan Qingchuan Pavilion 3 hubei
yunzen liu
yulonghe Qing'e Ferry (shuizhai) in yangshuo
yunzen liu
Henan Jiaozuo World Geological Park Yuntai Mountain 8——Quanbao Gorge Falls
yunzen liu
Shandong Rongcheng Chengshantou——Hailu Island Tourism Wharf
yunzen liu
108 Metre Statue of Guanyin
yunzen liu
a bird's eye view on the Potala Palace in lhasa
yunzen liu
Henan Jiaozuo Red Stone Gorge 1——The first Chinese Strange Canyon
yunzen liu
陕西 西安 中国五大名山之一华山 23——从南峰到西峰 遥望西峰
yunzen liu
Shaanxi International Horticultural Exposition 2011 Xi'an 3——Green statues“Send you a Changan tower”
yunzen liu
GenHe is in the far North of china,a quiet and beautiful place
More About Inner Mongolia

Short Inner Mongolia. Located in the northern frontier of China, Northwest close to Mongolia and Russia. Area of 110 square kilometers; population of 23.26 million; to the largest number of Mongolian and Han, in addition, there are Korean, Hui, Manchu, Daur, Ewenki, Oroqen and other nationalities. Region is divided into 7 Union, jurisdiction 5 prefecture-level cities; its 15 county-level cities under another jurisdiction, 17 counties, 49 flags, 3 Autonomous Banner. Its capital. Baotou, Wulanchabu, Wuhai, Hailar, Tongliao and other major cities in the region.