0 Likes

Exhibition "Dense Space" at the Arsenāls Exhibition Hall in Old Riga, Latvia
Riga

Works from the collection of Dr. biol. Guntis Belēvičs


This exhibition with over 120 works by some 80 authors analyses the characteristics of perception in space saturated with information. The diversity of content and form in art that exists simultaneously influences people’s perception. “Paradoxically, the denser the information around us, the thinner is our perception using the senses of touch and smell. Evidence of an empty space is given by light, echo and temperature. When the space becomes more dense with information we put more trust in sight and begin to categorise things because sight helps us to understand things from afar, for example, the large writing on advertisements. As soon as we begin to rely on sight, contact is lost with the other senses. This influences perception of the space. If we perceive it mainly through sight, the space becomes “thinner”. It seems that the complex levels of perception are no longer working,” says architect and exhibition curator Laura Belēviča.

The exhibition plays on this phenomenon creating situations in which art encourages us to think about the political context of the age and personal longings.
On show are works by Ilmārs Blumbergs, Harijs Brants, Inga Brūvere, Daina Dagnija, Sigita Daugule, Biruta Delle, Juris Dimiters, Andris Eglītis, Miķelis Fišers, Kristaps Ģelzis, Ieva Iltnere, Sandra Krastiņa, Ginters Krumholcs, Ivars Miķelsons, Ģirts Muižnieks, Felicita Pauļuka, Viktorija Pelše, OjārsPētersons, Ivars Poikāns, Miervaldis Polis, Juris Putrāms, Guntars Sietiņš, Džemma Skulme, Raimonds Staprāns, Ēriks Stendzenieks, Ilze Strekavina, Māris Subačs, Juris Utāns, Edgars Vērpe, Aija Zariņa, Kaspars Zariņš, Otto Zitmanis and other authors.http://www.lnmm.lv/en/arsenals/info/explore/exhibition/2011/dense-space


-----------------------------------
 Darbi no Dr. biol. Gunta Belēviča kolekcijas

„Blīvā telpa” ir turpinājums izstādei „Latvijas mākslas klasika. Dr. Gunta Belēviča kolekcija”, kas 2008. gadā notika Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Baltajā zālē. Atšķirībā no klasiķu darbiem, kas bija redzami, izkārtoti pēc hronoloģiskā principa, mūsu laikabiedru darbi atrodas dinamiskās attiecībās. Izstāde analizē percepcijas īpatnības informatīvi pārsātinātā telpā. Glezniecība, grafika, scenogrāfija, plakāts, tēlniecība, fotogrāfija, instalācija eksistē vienlaicīgi, ietekmējot cilvēka uztveri. „Paradoksāli, jo blīvāka informācija ap mums, jo retinātāk cilvēks uztver. Ja telpa ir tukša, par to liecina gaisma, atbalss, temperatūra. Kad vide kļūst blīvāka ar informāciju, mēs vairāk uzticamies redzei un sākam kategorizēt lietas. Jo redze palīdz uztvert lietas no attāluma, piemēram, reklāmas lielos uzrakstus. Tiklīdz cilvēks sāk paļauties uz redzi, zūd kontakts ar pārējām maņām. Tas ietekmē telpas uztveri. Ja to uztver pārsvarā ar redzi, telpa kļūst „retāka”. Šķiet, ka vairs nestrādā kompleksie uztveres līmeņi,” saka arhitekte un izstādes iekārtotāja Laura Belēviča.

Izstāde aptver 76 Latvijas un ar Latviju saistīto autoru – Ilzes Avotiņas, Birutas Baumanes, Lauras Belēvičas, Ilmāra Blumberga, Laimoņa Blumberga, Harija Branta, Normunda Brasliņa, Kristiana Brektes, Andra Brežes, Ingas Brūveres, Dainas Dagnijas, Sigitas Daugules, Birutas Delles, Jura Dimitera, Igora Dobičina, Rudītes Dreimanes, Laimas Eglītes, Andra Eglīša, Ievas Epneres, Miķeļa Fišera, Fena Goučuaņa, Edvarda Grūbes, Kristapa Ģelža, Helēnas Heinrihsones, Ivara Heinrihsona, Dailas Iltneres, Ievas Iltneres, Rituma Ivanova, Paula Jaunzema, Aijas Jurjānes, Jura Jurjāna, Andreja Kalnača, Frančeskas Kirkes, Sandras Krastiņas, Gintera Krumholca, Daces Lielās, Ausmas Matcates, Elizabetes Melbārzdes, Laimoņa Mieriņa, Ivara Miķelsona, Ģirta Muižnieka, Alekseja Naumova, Katrīnas Neiburgas, Viļa Ozola, Kirila Panteļejeva, Felicitas Pauļukas, Viktorijas Pelšes, Ojāra Pētersona, Jura Petraškeviča, Ivara Poikāna, Miervalža Poļa, Līgas Purmales, Jura Putrāma, Dainas Riņķes, Ārona Robina, Guntara Sietiņa, Džemmas Skulmes, Raimonda Staprāna, Ērika Stendzenieka, Ilzes Strekavinas, Māra Subača, Semjona Šegelmana, Maijas Tabakas, Jura Utāna, Māras Vaičunas, Ritas Valneres, Imanta Vecozola, Baibas Vegeres, Edgara Vērpes, Aivara Vīlipsōna, Aijas Zariņas, Vijas Zariņas, Kaspara Zariņa, Neles Zirnītes, Otto Zitmaņa un Osvalda Zvejsalnieka vairāk nekā 120 darbus, kas tapuši laikā no 1960. gadu sākuma līdz 2011. gadam.

Vairāk - http://www.lnmm.lv/lv/arsenals/info/visit/exhibition/2011/dense-space/

View More »

Copyright: Vil Muhametshin
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 13/12/2011
Chargée: 19/12/2011
Mis à jour: 25/06/2014
Affichages ::

...


Tags: modernā māksla; izstāde; modern art; riga; latvia
comments powered by Disqus

Vil Muhametshin
Urban Buddha sculpture at the "Golden works" art exhibition in Riga
Vil Muhametshin
At the "Golden works" art exhibition in Riga
Vil Muhametshin
"Blīvā Telpa" (Dense Space) at the Arsenāls Exhibition Hall in Old Riga, Latvia
Vil Muhametshin
"Golden works" art exhibition in Riga, Latvia
Uwe Wirtjes
Latvia Saeima
Vil Muhametshin
Klostera Street
Uldis Bardins
Riga Old City at Night
Vil Muhametshin
At the speakers place of plenary chamber of the Latvian parliament
Vil Muhametshin
Plenary chamber of the Latvian parliament in Riga
Vil Muhametshin
In front of the old warehouse on Arsenala street
Vil Muhametshin
On the main stairs of the Latvian parliament in Old Riga
Vil Muhametshin
Jekaba Square
Lee Casalena
Japanese Tea Garden
Klaus Mayer
Troubridge Hill Lighthouse
Serge Vorobiev
2009 filtered 2
Jorge García de Andoín
Morach Beach, Alicante, Spain
D.Tulga
Nukht Resort
kmnet
Lijiang, Yunnan MAONIUPING Sunrise
Gregor Kervina
Winter Dream Sunset on Krvavec
Levent ŞEN
40 Steps
Ederson Nunes
Viaduto na Avenida Borges de Medeiros - Boulevard Overpass
Jorge García de Andoín
Guggenheim Museum Bilbao, Spain
Mark Weber
Dresden Theaterplatz
kmnet
lijiang-yunnan MAONIUPING Sunrise
Vil Muhametshin
Guild houses of Old Riga from a new perspective
Vil Muhametshin
Livu Square
Vil Muhametshin
St. Madeline's Church on Ruhnu island, Estonia
Vil Muhametshin
International Christmas Bazaar 2011 at the Riga City Council, Latvia
Vil Muhametshin
Fontaine hotel
Vil Muhametshin
And the Heavens Opened: Christ's Resurrection Church in Kaunas
Vil Muhametshin
Replica of FARMAN 4 aircraft at the Aviation festival in Riga
Vil Muhametshin
Art Embassy - antique gallery shop in Riga, Latvia
Vil Muhametshin
Tuja5
Vil Muhametshin
Guest apartment on 22 Graudu street
Vil Muhametshin
During the entr'acte at the Riga Circus - cotton candy, limonades and lollipops come on stage
Vil Muhametshin
Rue des Lombards
More About Riga

Originated from a small fishermen village, for centuries Riga has been an important part of the trade chain between Russia and Western Europe. A lively crossroad of cultures and backgrounds for over 800 years, the historical centre of Riga has accumulated an impressive cultural baggage and today is justly included in the UNESCO’s World Heritage list.