Dinh Cau Phu Quoc
par EXPERT MAESTRO
partager
mail
License license
loading...
Loading ...

Photo panoramique par Thang Bui EXPERT MAESTRO Pris 10:24, 01/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Dinh Cau Phu Quoc

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • J'aime / J'aime pas
  • thumbs up
  • thumbs down
comments powered by Disqus

Images à proximité de Phu Quoc Island

map

A: Dinh Cau Phu Quoc 2

Par Thang Bui, à 20 mètres

Dinh Cau Phu Quoc 2

B: Dinh Cau Phu Quoc 3

Par Thang Bui, à 40 mètres

Dinh Cau Phu Quoc 3

C: Dinh Cau Phu Quoc 4

Par Thang Bui, à 60 mètres

Dinh Cau Phu Quoc 4

D: Duong Dong Town Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 170 mètres

Duong Dong Town Phu Quoc Island

E: Duong Dong Port

Par Dirk Albrecht, à 220 mètres

Duong Dong Port

F: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 230 mètres

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

G: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 390 mètres

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

H: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 460 mètres

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

I: Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 630 mètres

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá ...

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

J: Lamer Resort Phu Quoc

Par Dirk Albrecht, A 2.6 km

Lamer Resort Phu Quoc

Ce panorama é été pris à Phu Quoc Island

Ceci est un aperçu de Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Partager ce panorama