0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Chargée: 15/02/2011
Mis à jour: 11/06/2014
Affichages ::

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
Thang Bui
Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Cua Can Commune Phu Quoc Island Vietnam
Willy Kaemena
Human Towers
Eric-Bardot-Chappaz
Cuzion-Chateau-Bonnu tour Sud-Indre-France
Jerome Gerardin
Le sommet du Rotenbach - Rotenbach summit - France
Frank van Tol
Field of Tulips
Wolfgang Guelcker
Freiberg (Saxony) - Cathedral
SEIMA
Top Observatory of Shanghai Oriental Pearl Tower
Tord Remme
Angkor Wat, Siem Reap, Cambodia
dedmaxopka
SibNIA
Martin Maag
Baeretswil Huettenacher
Unkle Kennykoala
Namadgi NP - Mt Tennent - trickling water 2
yunzen liu
yunnan kunming Dongchuan Red Soil 1——Sunset Valley terrace
Gustavo Galvão
Incredible sunset - Recife, Brazil
Thang Bui
Trang An Nature Reserve Ninh Binh 2
Thang Bui
Soc Temple
Thang Bui
Nhat Tan Village 1
Thang Bui
Hoi An Street At Noon Time
Thang Bui
Cat Co 1 Beach Cat Ba Island
Thang Bui
A Large Weeping Fig Tree In Ly Tu Trong Park, Hue
Thang Bui
One Pillar pagoda
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 1
Thang Bui
Construction site of a new hospital in Hanoi
Thang Bui
The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 8
Thang Bui
Cua Can Commune Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Hcmc Opera House
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.