Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
par EXPERT MAESTRO
partager
mail
License license
loading...
Loading ...

Photo panoramique par Thang Bui EXPERT MAESTRO Pris 02:36, 04/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • J'aime / J'aime pas
  • thumbs up
  • thumbs down

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

comments powered by Disqus

Images à proximité de Phu Quoc Island

map

A: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 380 mètres

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

B: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 410 mètres

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

C: Duong Dong Town Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 480 mètres

Duong Dong Town Phu Quoc Island

D: Duong Dong Port

Par Dirk Albrecht, à 490 mètres

Duong Dong Port

E: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

Par Thang Bui, à 530 mètres

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

F: Dinh Cau Phu Quoc 4

Par Thang Bui, à 570 mètres

Dinh Cau Phu Quoc 4

G: Dinh Cau Phu Quoc 2

Par Thang Bui, à 620 mètres

Dinh Cau Phu Quoc 2

H: Dinh Cau Phu Quoc

Par Thang Bui, à 630 mètres

Dinh Cau Phu Quoc

I: Dinh Cau Phu Quoc 3

Par Thang Bui, à 660 mètres

Dinh Cau Phu Quoc 3

J: Lamer Resort Phu Quoc

Par Dirk Albrecht, A 2.2 km

Lamer Resort Phu Quoc

Ce panorama é été pris à Phu Quoc Island

Ceci est un aperçu de Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Partager ce panorama