0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Chargée: 15/02/2011
Mis à jour: 11/06/2014
Affichages ::

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Martin Broomfield
English Bay and Burrard Inlet, Vancouver
jacky cheng
Chongqing coral dam-0017
Nuurs Ortiz
St. Bernard de Clairvaux Church Corredor
John Willetts ARPS
Westonbirt Arboretum, Autumn colour
Arroz Marisco
Chorten before Phurte
John Willetts ARPS
Westonbirt Arboretum, Autumn colour
jacky cheng
Yungang Grottoes - Cave on the 20th
Igor Adamec
Vršič (1737m)
dieter kik
Jazz, Musique de rue, rue Kereon, Quimper Finistere 7425
Lakeshore State Park
Bane Obradović
Crkva Sv. Jovana Krstitelja, Bele Vode, Mokra Gora
Udaykumar
400 Years Hyderabad where Unity Lives in Diversity, Charminar as witness.
Thang Bui
Inside Quan Thanh Temple
Thang Bui
Hang Ga Cua Dong Nha Hoa Crossroads
Thang Bui
The Cuu Village Phu Xuyen Hanoi 8
Thang Bui
Tea Pickers In Moc Chau Plateau
Thang Bui
Hoi An old town
Thang Bui
Sapa Market 2nd Floor Sapa
Thang Bui
Bat Trang Pottery Village 5
Thang Bui
Festival Of Homeland The Huge Pottery Painting In The Workshop 5
Thang Bui
Mausoleum of King Khai Dinh-Salutation court
Thang Bui
A tiny market on Highway 6
Thang Bui
Military Museum 3
Thang Bui
Mausoleum of King Minh Mang-Behind Stele House
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.