0 Likes

Monument To The Communist Who Sacrifice In Phu Quoc Prison
Phu Quoc Island

Đài tưởng niệm những người cộng sản đã ngã xuống trong nhà tù Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc tồn tại từ năm 1953 đến năm 1973, giam giữ hơn 40.000 tù nhân. Đài tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ hơn 4.000 người đã hy sinh ở đây.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 03/02/2011
Chargée: 24/02/2011
Mis à jour: 11/06/2014
Affichages ::

...


Tags: phu quoc; monument; island; vietnam
comments powered by Disqus

Thang Bui
Tao Ru Foreland Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 2
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 1
Thang Bui
Ham Ninh Fishmen Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Market Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Ham Ninh Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 2
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 1
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 1
Richard Chesher
Coral Reef Baie de Pain 2 New Caledonia
Matt Nolan
A big dinosaur in Drumheller Alberta (15 Feb 09 1340)
Richard Chesher
Coral Reef Baie de Pain New Caledonia
Richard Chesher
Hienghene La Poule Couveuse
Lev Trusov
Glen
Lev Trusov
Moscow State University.Winter.
Matt Nolan
Ice in long-term cold storage at NICL
Neil Parris
Perito Moreno Glacier
Richard Chesher
Dumbea River North New Caledonia
Richard Chesher
Yenghebane Anchorage New Caledonia
Gregory Panayotou
In Bed With Mathilde
yunzen liu
the Historical Culture Long Corridor in WuhanJiangtan
Thang Bui
Storm Shelter Of Fishermen In Cham Islet
Thang Bui
Cham island beach
Thang Bui
Portrait sketching on the street, Hanoi
Thang Bui
Mcve Outdoor 2
Thang Bui
Bai Dai Beach Phu Quoc Island 3
Thang Bui
Sapa Ancient Stone Church At Night
Thang Bui
l'Opéra de Hanoi, Jounée international de la Francophonie 2012
Thang Bui
Khe Ga Lighthouse, Plumeria alba
Thang Bui
Construction site of a new hospital in Hanoi
Thang Bui
Dong Xuan Market 2
Thang Bui
Ham Ninh Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Trinh Temple
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.