0 Likes

Monument To The Communist Who Sacrifice In Phu Quoc Prison
Phu Quoc Island

Đài tưởng niệm những người cộng sản đã ngã xuống trong nhà tù Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc tồn tại từ năm 1953 đến năm 1973, giam giữ hơn 40.000 tù nhân. Đài tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ hơn 4.000 người đã hy sinh ở đây.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Chargée: 24/02/2011
Mis à jour: 11/06/2014
Affichages ::

...


Tags: phu quoc; monument; island; vietnam
comments powered by Disqus

Thang Bui
Tao Ru Foreland Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 2
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 1
Thang Bui
Ham Ninh Fishmen Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Market Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Ham Ninh Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 2
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 1
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 1
Jan Vrsinsky
Gran Plaza at Tikal
jacky cheng
Chongqing chinaware mouth clock courtyard - main guest room
dieter kik
Penmarch Plage Toul Al Ster
Fiore Cappone
Roma Spanish Steps
Jan Vrsinsky
Acopolis del Norte
Kyrre Andersen
Påskebadet 2009 (1)
Plaza de la Villa, Sos del Rey Católico
Igor Marx
Hauptbahnhof Koeln 05
Randy Myers
Salisbury Cathedral
Andy Alpern
Bircat HaShemesh - The Sun Blessing - Tzfat Metzudah Israel
Tom Hurley
Haldon Belvedere Interior
Jakub Hruska
Villaggio Donego
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Entrance To The Huong Tich Cave
Thang Bui
Khe Ga Lighthouse, Plumeria alba
Thang Bui
Ham Ninh Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Thay Pagoda 3
Thang Bui
Tay Phuong Pagoda 3
Thang Bui
Cloud Stream In Sapa
Thang Bui
Mausoleum of King Minh Mang-Outdoor
Thang Bui
Sapa Market 1st Floor Sapa
Thang Bui
Loong Luong Village
Thang Bui
An Thoi Fishmen Village Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
The blacksmith in Bac Ha fair
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.