0 Likes

Aaran Art Gallery Apr 2013 Hadi Alijani Today I Saw The Sun 01
Tehran

        یَقُول اِنَها بقره صَفراءُ فَاقِعُُ لَونُهَا تَسُرُ الناظِرینَ   سوره بقره/ آیه 69

در نگاهِ نخست آثار هادی علیجانی در امتداد همان تلاش هفتاد ساله‌ی هنر مدرن ایران برای بومی سازی و هویت سازی به نظر می رسد و نه چیزی بیشتر. با این حال گرچه همین تلاش هم ضروری و ارزشمند است اما به باور من این آثار اهمیت بیشتری دارند. از همان ابتدای ورود نقاشی مدرن و آموزش آن به ایران پیوند آن با سنت تصویریمان بزرگترین دغدغه هنرمندان نوگرا بوده و هست. نخستین مدرنیست ها هم مثل نسل های بعدی برای این منظور به سراغ گذشته رفتند و سعی کردند روش های نو را با بن مایه های کهن و ریشه دار در فرهنگ خودی بارور کنند تا هم از اتهام غرب زدگی بگریزند و هم چیزی برای نوآوری داشته باشند. البته جز این هم نه می توان توقع داشت و نه اساسا ممکن بوده است. در این میان بی تردید بخش وسیعی از این هنر به اصطلاح  تلفیقی و منریستی از آب درآمده و تا امروز هم انتقادهای زیادی بر آن وارد شده و بخشی از آن هم از آزمون زمان سربلندتر بیرون آمدند. شاید دقیق نتوان دلایل آثار خوبِ از این دست را برشمرد ولی به باور من ماندگاری و اثرگزاری را همیشه باید در ورای این تلاش های فرهنگی دید. زمانی که چنین رویکردهایی ریشه در عمیق ترین تجربه های زیستی مان پیدا می کنند و بنا به آموزش درست یا استعداد شخصی با اسلوب های مناسب بیان می شوند.

 هادی علیجانی هنرمند جوانی است که به نظر من یکی از صادقانه ترین برخوردها را با گذشته تصویریمان کرده است. هیچ تلاشی برای مدرن کردن آن به لطایف الحیل دیده نمی شود. علیجانی مستقیم سراغ این نگاره ها رفته و مجذوب طبیعت رنگین و خیالی آن شده و همان را با پرداختی امروزی ارائه داده. گرچه در کار او گاهی رد این بازیهای مفهومی نقاشی امروز ایران هم به چشم می خورد و البته خوشبختانه خنثی ترین بخش آن است؛ اما واقعیت این است که در زیر پوست این بازیها ی مفهومی نشانی از بازیهای واقعی هنری دیده می شود. همان سرخوشی کودکانه ای که بی تردید از تجربه های شخصی علیجانی مایه گرفته و با دغدغه بزرگ هنر معاصر پیوند خورده است. توضیح این پیوند از حوصله این مختصر بیرون است. اما آنچه در این مجال اندک ضروری است به آن اشاره شود، آفرینش طبیعتی رنگین و چشم نواز است که علیجانی آن را از وجود انسانی – اما نه حضور انسان – خالی کرده تا بینندگانش را به ضیافتی برای گمارش دلها دعوت کند. همچنان که دنیای رنگین نگاره های ایرانی فارغ از هر موضوع بزمی یا رزمی ای تنها نشاط زیبایی شناسانه را غایت خود می بیند. چنین رویکردی البته همواره خطر متهم شدن به خلق آثاری صرفا تزئینی را در پی دارد. شاید ترس از همین اتهام بوده که نقاش جوان را، حالا آگاهانه یا متاثر از جو حاکم، به تحمیلِ بارِ معنایی اضافی به کارهایش سوق داده است. هراسی که به گمانم بی دلیل است و تنها ویژگی آن در کار علیجانی وادار کردن مخاطب برای گشودن گرهی کور است. اما خوشبختانه مشکل چندان جدی نیست و آثار علیجانی آن میزان نیروی جوانی و زیبایی پلاستیکی را دارد که چنین بازیگوشی هایی را ندیده گرفت و یکسره خیال را به دست مخلوقات غریب و رویایی او سپرد.

                                                                                                                              مهدی چیت سازها

comments powered by Disqus

Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Aug 2013 In The Name Of The Rose Group Exhibition To Commemorate 60th Anniversary Of Coup D Etat 03
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Jun 2013 Behrang Samadzadegan Art Of Impotency 01
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Mar 2013 Majid Biglari To Be In Your Life 02
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Dec 2012 Negar Varasteh Geometry Of Perception 01
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Oct 2012 Abbas Kowsari Light 03
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Jan 2013 Untitled A Selection By Behrang Samadzadeghan And Aaran Gallery 07
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Feb 2013 Baktash Sarang Javanbakht Archive Of Suspension 03
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Mar 2012 Elika Hedayat Ecliptic Lunacy 02
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Dec 2012 Korosh Ghazimoradi White On White 02
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Jan 2013 Limited Access Four Parkingallery Projects 01
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Maryam Amini Sep Oct 2012 The Manner Of Silence 02
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Dec 2012 Newsha Tavakolian Look 02
Willy Kaemena
Banda de Ipanema
Chris Witzani
Norderney shipwreck
Erik Krause
Der Bauernmarkt am Freiburger Münster
Thierry Blondeau
Sommet Argentera Alpi Maritime Italie
Erik Krause
Inside the Freiburger Muenster Open-Work Spire
Pandu Chilakala
Karachi Bakery
Luciano Correa | Vista Panoramica
Pedra do Bau (stone of Bau), route Chicken & Salad - Fernando Zara climbing
Paco Lorente
Grand Prismatic Spring
Gabor Rev
Sziget Festival 2007
Rommel Bundalian
Cagayan de Oro White Water Rafting
Rolf Ris
Moremi GameparkinBotswana
Kyrre Andersen
Rullesteinstranda winter
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Dec 2013 Ghazaleh Avarzamani Utopia 02
Majeed Panahee joo
Golestan Art Gallery Dec 2012 Naghmeh Sharifi inverse 01
Majeed Panahee joo
Etemad Gallery Hall 2 Jul 2014 Group Exhibition 02
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Hall 01 Apr 2014 Kamran Adl Unfulfilled Dreams And Desires 01
Majeed Panahee joo
Etemad Art Gallery Jan 2014 Mostafa Darehbaghi Something About Many Things 03
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery Aug 2013 In The Name Of The Rose Group Exhibition To Commemorate 60th Anniversary Of Coup D Etat 04
Majeed Panahee joo
Seyhoun Art Gallery Jan 2014 Eilya Tahamtani Catharsis 02
Majeed Panahee joo
Nobico Co Sahlan Co International Fair Tehran Ali Sakhi Neda Naraghi Nobico Designing And Consulting Group 02
Majeed Panahee joo
Aaran Art Gallery July 2012 Video Installation Photography Painting Group Exhibition No Comment 02
Majeed Panahee joo
Mr Shokouhian Office at Padiav parth architectural group
Majeed Panahee joo
Khak Gallery July 2012 Group Visual Art Exhibition 01
Majeed Panahee joo
Behnam Daheshpour Charity Organization May 2012 The 6th Food Festival 06
More About Tehran

Overview and HistoryTehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."Getting ThereMehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.TransportationTehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.People and CultureMore than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.Things to do, RecommendationsTake the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.Tehran is also full of museums such as:the Contemporary Art Museumthe Abghine Musuem (glass works)the 19th century Golestan Royal Palace museumthe museum of carpets (!!!)Reza Abbasi Museum of extraordinary miniaturesand most stunning of all,the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.Text by Steve Smith.