Alaeddin Keykubat Camii
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Ibrahim Tunca EXPERT Taken 14:00, 19/11/2011 - Views loading...

Advertisement

Alaeddin Keykubat Camii

The World > Asia > Middle East > Turkey

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

ALEADDİN KEYKUBAT CAMİİ

Konya Karatay ilçesinde, Alâeddin Tepesi’nde bulunan Alâeddin Camisi Ulu Cami olarak da isimlendirilmektedir.

Caminin cümle kapısı üzerindeki üç satırlık Arapça kitabede de Sultan Alâeddin Keykubat zamanında, 1220’de Atabeg Ayaz’ın kontrolünde tamamlandığı yazılıdır. Beş satır halindeki bir diğer kitabede de caminin yapımına Sultan I.Keykavus’un emri ile 1219’da Atabeg Ayaz kontrolünde başlandığı yazılıdır. Giriş kapısının sağındaki bir başka dört satırlık Arapça kitabede ise cami ile türbenin Kılıçarslan’ın oğlu Sultan Keyhüsrev’in oğlu Alâeddin Keykubat’ın 1219 yılında Atabeg Ayaz kontrolünde yapılmasını emrettiği yazılıdır. Giriş kapısının kemeri üzerindeki yuvarlak bir çini panonun içerisinde de iki Arapça yazı bulunmaktadır. Bunlarda Sultanın unvanları belirtilmiş ve diğer yazıda da 1220 yılında Kerimüddin Erdişah tarafından yapıldığı yazılmıştır. Kerimüddin Erdişah’ın kim olduğu ve ne gibi görevlerde bulunduğu bilinmemektedir. Bu kitabelerden başka caminin batı duvarında iki kitabe daha bulunmaktadır. Bunların her ikisinde de Sultan Alâeddin’in ismi Keykubat olarak geçmektedir.

Doğu tarafındaki kapı üzerinde de Konya Valisi Sururi Paşa tarafından 1889-1890 yılında Sultan II.Abdülhamid’in fermanı ile harap durumda olan ve bazı yerleri yıkılmış olan caminin onarıldığı yazılıdır. Alâeddin Camisi Sultan II.Abdülhamid tarafından onarılmış, bazı değişiklikler yapılmış, 1914-1918, 1920-1923 ve 1940-1945 yıllarında savaş nedeniyle askerlere tahsis edilerek ibadete kapatılmıştır. Duvarlarında çatlakların belirmesi nedeniyle 1958 yılında onarıma alınmıştır. Alâeddin Camisi’nin süslemesinde taş işçiliği dikkat çekicidir.

Camiden saraya geçişi sağladığı sanılan kapı Selçuklu sanatının sade ve zarif motifleri ile bezenmiştir. Büyük sivri kemerin alt kısmında yivli birer sütun bulunmaktadır. Üzerindeki kemer yuvarlağının ortasında bir daire içerisinde birleşen, iç içe yarım yuvarlak geçmeler bulunmaktadır. Kapının söveleri kabartma bezemelerle boş yer kalmamacasına doldurulmuştur.

Girişin üstünde de dört kollu yıldızlar ve Mührü Süleyman ile bir de kitabe bulunmaktadır.

comments powered by Disqus

Nearby images in Turkey

map

A: Alaeddin Mosque

by Ramazan KAYHÜYÜK, 70 meters away

Alâeddin Mosque is the principal monument on the citadel of Konya, Turkey. The building served as the...

Alaeddin Mosque

B: Culture Park

by Ramazan KAYHÜYÜK, 70 meters away

Culture Park

C: Alaaddin Tepesi

by Ibrahim Tunca, 80 meters away

Alaeddin Tepesi Konya Selçuklularin baskenti iken Sultan Alaeddin bir cami yaptirmak istedi, bunun iç...

Alaaddin Tepesi

D: Alaaddin Tepesi

by Ibrahim Tunca, 140 meters away

Alaeddin Tepesi Konya Selçuklularin baskenti iken Sultan Alaeddin bir cami yaptirmak istedi, bunun iç...

Alaaddin Tepesi

E: Alaadin Tepesi

by Ibrahim Tunca, 140 meters away

Alaeddin Tepesi Konya Selçuklularin baskenti iken Sultan Alaeddin bir cami yaptirmak istedi, bunun iç...

Alaadin Tepesi

F: Thin Minaret Museum (Ince Minare Muzesi)

by Recep Öğütcü, 260 meters away

Yapının mimarı Keluk bin Abdullah'tır (Kölük bin Abdullah). Darü-l Hadis Selçuklu Devrinin avlusu kap...

Thin Minaret Museum (Ince Minare Muzesi)

G: Thin Minaret Museum (İnce Minare Müzesi)

by Recep Öğütcü, 260 meters away

Yapının mimarı Keluk bin Abdullah'tır (Kölük bin Abdullah). Darü-l Hadis Selçuklu Devrinin avlusu kap...

Thin Minaret Museum (İnce Minare Müzesi)

H: Konya Kültür Park Water Fountain

by Ibrahim Tunca, 360 meters away

Eski Fuar Alanı'nda başlatılan proje ile şehrin merkezinde insanların soluk alabileceği güvenli ve gü...

Konya Kültür Park Water Fountain

I: Hacıveyiszade Camii Türbe Tarafından Görünüş

by AHMET GÜMÜŞ, 390 meters away

Hacıveyiszade Camii Türbe Tarafından Görünüş

Hacıveyiszade Camii Türbe Tarafından Görünüş

J: Iplikci Mosque

by Recep Öğütcü, 390 meters away

onya Meram ilçesinde Alâeddin Tepesi’nin doğusunda, Kürkçü Mahallesi’nde, Alâeddin Caddesi’nde buluna...

Iplikci Mosque

This panorama was taken in Turkey, Middle East

This is an overview of Middle East

Modern civilization began right here in the Tigris-Euphrates river valley. Also known as the Fertile Crescent or Mesopotamia, this is the place where, six thousand years ago, agriculture, writing and mathematics were brought into widespread use.

The term "Middle East" comes from the British navy, which used it to describe the countries on the trade route from Europe to India and China. Everything from Afghanistan to Morocco may possibly be classified as "middle eastern", depending on whom you ask -- and when.

Only a partial list of past Empires in the middle eastern territory includes Sumeria, Babylonia, Persia, the Ottoman Empire and the Roman Empire!

When northern Europe was still lurking about in slimy cold stone castles playing chess, the Middle East was enjoying the flowers of poetry, luxurious craftsmanship, music and literature. In fact, the Renaissance in Europe was partly inspired by stories brought back from the middle east by travelers along the trade route.

Strategic location, religious history and the world's largest supply of crude oil have kept the Middle East at the center of world activity for centuries. The saga continues.

Text by Steve Smith.

Share this panorama