Albäck 2 bryggor
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Jan Andersson EXPERT Taken 10:20, 20/05/2012 - Views loading...

Advertisement

Albäck 2 bryggor

The World > Europe > Sweden

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Albäcksområdet är ett närrekreationsområde i västra Trelleborg, anlagt mellan havsstrandängar i söder och åkermark i norr. Området har en lång historia som just rekreationsområde och planerades för friluftsliv redan i början av 1920-talet. Som nödhjälpsarbete och med hjälp av skolelever planterades bok, al, tall, björk m.m. Skogen blev tidigt ett viktigt utflyktsmål för Trelleborgarna. Under 50-talet grävdes två dammar, en på vardera sidan om Albäcken. Här fanns även en välbesökt och i mångas minne kärt bevarad kaffestuga. Dagens Albäck bjuder på många olika naturmiljöer och är välbesökt av motionärer, förskolebarn, skolelever och en bred allmänhet. Här finns inte längre någon kaffestuga men väl många bord och bänkar samt grillplatser för den som vill ha picknick. 2001 blev Albäck en del av Trelleborg Lokala investeringsprogram, LIP. Syftet med projektet var att återskapa delar av de förlorade våtmarkerna i området och att meandra, slingra, den raka Albäcksån. Genom meandering, översilning och nya våtmarker skapar man bland annat näringsfällor för kväve och fosfor som annars transporteras ut till havet och göder algerna där. Fler våtmarker gynnar många djur och växter. Området har efter hand förstorats med hjälp av planteringar och ett utökat stignät. Olika biologiska undersökningar har genomförts och kunskaperna om vilka arter som fanns här under de första åren av 2000-talet är gott. Hösten 2006 påbörjades äntligen grävningarna för en ny slingrande åfåra och två nya dammar. De var klara i december samma år. Så här nästan två år efter det var klart är såren efter grävmaskiner och lastbilar så gott som läkta. Nästan hela våtmarksområdet är inhägnat och sköts med hjälp av betande kor, hästar och får. Det har blivit fint! En vy över åslingan, ena våtmarken och beteslandskapet får man bäst från stigen längs med den gamla deponin. Mer info: http://www.trelleborg.se/miljo-halsa/natur/naturvardsprojekt/lokalt-investeringsprogram/albacksomradet/

comments powered by Disqus

Nearby images in Sweden

map

A:

by Jan Andersson, 110 meters away

B: Albäckskullen

by Jan Andersson, 320 meters away

Före detta soptippen men nu tillgänglig för allmänheten Bra för konditionen att ta sig upp på denna k...

Albäckskullen

C: Fågeltorn i Albäck

by Jan Andersson, 440 meters away

Det till hälften statligt finansierade NIP/Lona projektet Utvidgning av Albäcksområdet är nu färdigt....

Fågeltorn i Albäck

D: West Harbour in Trelleborg.

by Jan Andersson, 1.3 km away

Västra hamnen i Trelleborg. Ligger vid E6:an, bland det första man ser när man kommer från Malmö. Til...

West Harbour in Trelleborg.

E:

by Jan Andersson, 1.3 km away

Västra hamnen i Trelleborg.Ligger vid E6:an, bland det första man ser när man kommer från Malmö.Tillg...

F: Karl XII

by Jan Andersson, 1.8 km away

Karl XII Den 13 december 1715 landstag Karl XII vid Skåre efter att ha färdats genom is och snö från ...

Karl XII

G:

by Jan Andersson, 1.9 km away

H: Skåre Skansar

by Jan Andersson, 2.3 km away

På 1600-talet lät den danske kungen Kristian IV bygga en skans som skydd mot svenskarna. Denna byggde...

Skåre Skansar

I: Skare Skansar at ebb

by Jan Andersson, 2.3 km away

På 1600-talet lät den danske kungen Kristian IV bygga en skans som skydd mot svenskarna. Denna byggde...

Skare Skansar at ebb

J:

by Jan Andersson, 2.6 km away

This panorama was taken in Sweden, Europe

This is an overview of Europe

Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.

The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete. Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.

Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Russia technically inhabits "Eurasia".

Europe is presently uniting into one political and economic zone with a common currency called the Euro. The European Union originated in 1993 and is now composed of 27 member states. Its headquarters is in Brussels, Belgium.

Do not confuse the EU with the Council of Europe, which has 47 member states and dates to 1949. These two bodies share the same flag, national anthem, and mission of integrating Europe. The headquarters of the Council are located in Strasbourg, France, and it is most famous for its European Court of Human Rights.

In spite of these two bodies, there is still no single Constitution or set of laws applying to all the countries of Europe. Debate rages over the role of the EU in regards to national sovereignty. As of January 2009, the Lisbon Treaty is the closest thing to a European Constitution, yet it has not been approved by all the EU states. 

Text by Steve Smith.

Share this panorama