Castle Sklabina - museum
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Slavomír Lapka EXPERT Taken 11:20, 17/06/2012 - Views loading...

Advertisement

Castle Sklabina - museum

The World > Europe > Slovakia

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Hrad Sklabiňa sa skladal z dvoch základných častí, pôvodného stredovekého hradu a neskorších renesančných, prípadne mladších prístavieb. Na začiatku 20. storočia boli ešte viaceré stavby v Sklabini, predovšetkým renesančný zámok (arx nova) z prvej štvrtiny 17. storočia, ale aj niektoré časti opevnenia a hospodárske budovy v relatívne dobrom stavebno- technickom stave. Horšie to bolo s pôvodným stredovekým hradným palácom, ktorý bol v ruinách už od konca 18. storočia. Až do roku 1944 bolo dokonca na hrade múzeum pôvodných vlastníkov, ktoré predstavovalo rôzne historické artefakty predovšetkým z obdobia, keď hrad vlastnili Révaiovci. Situácia sa zmenila počas vypuknutia SNP, keď sa Sklabiňa stala strediskom partizánskeho hnutia v Turci. V rámci ofenzívy nemeckých vojsk proti partizánom boli budovy na hrade v roku 1944 vypálené a po vojne už neboli obnovené. Poškodenie stavieb pritom nebolo veľkého rozsahu a stačilo objekty primerane zastrešiť, keďže oheň pohltil hlavne drevené časti konštrukcií krovu a strešnej krytiny. Hrad však prestal byť v povojnovom období, keď dochádzalo k veľkým politicko-hospodárskym zmenám, na dlhý čas objektom záujmu. Až koncom 60. rokov sa prví jednotlivci združili okolo p. Ďuríka zo Sklabine a zrekonštruovali južnú strážnu baštu pri vstupe. V období „normalizácie“ došlo opäť k značnému útlmu aktivít, aj keď vstup do areálu hradu bol viac menej stále udržiavaný. Na sklonku 80. rokov bola vypracovaná architektonická štúdia obnovy a využitia Sklabinského hradu, ktorá počítala s rekonštruovaním renesančného nového hradného paláca a jeho využitím ako múzea SNP. Realizácia sa však časovo naťahovala a kvôli pádu režimu sa nakoniec nestihla realizovať.

comments powered by Disqus

Nearby images in Slovakia

map

A: Castle Sklabina - bottom view

by Slavomír Lapka, 50 meters away

Castle Sklabina - bottom view

B: Castle Sklabina

by Slavomír Lapka, 60 meters away

Castle Sklabina

C: Castle Sklabina - view top

by Slavomír Lapka, 100 meters away

Castle Sklabina - view top

D: Castle Sklabina - view of the palace

by Slavomír Lapka, 130 meters away

Castle Sklabina - view of the palace

E: Castle Sklabina - view from south

by Slavomír Lapka, 150 meters away

Castle Sklabina - view from south

F: Mansion Revai 2 in Turcianska Stiavnicka

by Slavomír Lapka, 2.9 km away

Mansion Revai 2 in Turcianska Stiavnicka

G: Mansion Revai in Turčianska Štiavnička

by Slavomír Lapka, 3.0 km away

Mansion Revai in Turčianska Štiavnička

H: Birthplace of the writer Jan Kostra

by Slavomír Lapka, 3.0 km away

Birthplace of the writer Jan Kostra

I: Birthplace of Ján Kostra

by Slavomír Lapka, 3.0 km away

Básnik, maliar, esejista, autor literatúry pre mládež, prekladateľ * 04.12.1910 Turčianska Štiavnička...

Birthplace of Ján Kostra

J: Tomb of Revai

by Slavomír Lapka, 3.2 km away

Po uhorskej prehre s Osmanskou ríšou pri Moháči (1526) rod Revai presídlil z najjužnejšej stolice str...

Tomb of Revai

This panorama was taken in Slovakia, Europe

This is an overview of Europe

Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.

The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete. Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.

Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Russia technically inhabits "Eurasia".

Europe is presently uniting into one political and economic zone with a common currency called the Euro. The European Union originated in 1993 and is now composed of 27 member states. Its headquarters is in Brussels, Belgium.

Do not confuse the EU with the Council of Europe, which has 47 member states and dates to 1949. These two bodies share the same flag, national anthem, and mission of integrating Europe. The headquarters of the Council are located in Strasbourg, France, and it is most famous for its European Court of Human Rights.

In spite of these two bodies, there is still no single Constitution or set of laws applying to all the countries of Europe. Debate rages over the role of the EU in regards to national sovereignty. As of January 2009, the Lisbon Treaty is the closest thing to a European Constitution, yet it has not been approved by all the EU states. 

Text by Steve Smith.

Share this panorama