Complex Of Yivli Minaret Mosque
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Levent ŞEN EXPERT Taken 06:40, 23/03/2013 - Views loading...

Advertisement

Complex Of Yivli Minaret Mosque

The World > Asia > Middle East > Turkey > Kaleici / Antalya

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Antalya Ulu Camii (Antalya Grand Mosque), also called Yivli Minare Camii (Yivli-Fluted- Minaret Mosque), is a historical mosque in Antalya. It is part of a külliye (complex of structures) which includes the Gıyaseddin Keyhüsrev Medrese, Selcuk and Dervish lodge, and the vaults of Zincirkıran and Nigar Hatun. The mosque is located in Kaleiçi (the old town centre) along Cumhuriyet Street, next to Kalekapısı Square. The mosque's fluted minaret called the Yivli Minaret, which is decorated with dark blue tiles, is a landmark and symbol of the city. The mosque was first built in 1230 and fully reconstructed for the second time in 1373. The minaret is 38 metres (125 ft) high, built on a square stone base, with eight fluted sections and has 90 steps to the top. The first building (1230) was built around 1225-7, during the reign of the Selcuk Sultan Ala ad-Din Kay Qubadh I (1220-1237). The original mosque was destroyed in the 14th century and a new mosque was built which, with its six domes, is one of the oldest examples of multi-dome construction in Anatolia. Today the building houses the Antalya Ethnographic Museum and contains clothing, kitchen utensils, embroidery, tapestries and looms, socks, sacks, kilims, ornaments, and nomadic tents. It was opened to the public in 1974. Yivli Minare, Antalya'daki ilk İslam yapılarındandır. 13. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir. Kaidesi kesme taştandır. Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden yapılmıştır. 8 Yivlidir. Minare günümüzde Antalya kentinin sembolü durumuna gelmiştir. Yüksekliği 38 m olup 90 basamaklı merdiven ile çıkılmaktadır. Yivli minarenin bir kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden oluşmuştur. Yivlilerinden dolayı Yivli Minare adı verilmiştir. Kalekapısı semtinde bulunan ve çok sayıda Selçuklu yapıtından oluşan eserler topluluğudur. Külliye'de bulunan yapılar şunlardır: Yivli Minare, Yivli Camii, Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi. Yivli Minare Antalya'daki ilk islam yapılarındandır. XIII. yüzyıla ait bir Selçuklu eseridir. Kaidesi kesme taştandır. Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden yapılmıştır. 8 Yivlidir. Minare günümüzde Antalya kentinin sembolü durumuna gelmiştir. Yüksekliği 38 m. olup 90 basamaklı bir merdiven ile çıkılmaktadır. Yivli Minare Camii, Yivli Minare'nin hemen batısındadır. Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Atabey Armağan tarafından 1239 tarihinde, Gıyaseddin Keyhüsrev adına yaptırılmıştır. Bu eserin kapısının karşısında bir XIII. yüzyıl yapıtı olduğu sanılan Selçuklu Medresesi kalıntıları vardır. Zincirkıran Türbesi, Yivli Minare'nin kuzeyinde ve üst bahçededir. Şekil olarak Selçuklu tarzındadır. Fakat dış yüzeyinin sade olması, pencerelerinin bulunması, içindeki mezarlığın aşağı seviyede olması özellikleri ile Osmanlı Türbeleri karakterini taşır. 1377 yılında yaptırılmış olup 3 adet mezarı korumaktadır. Nigar Hatun Türbesi, Yivli Camii'nin kuzeyindedir. Altıgen bir plan üzerine yapılan Türbe'nin sade bir görünümü vardır. Selçuklu tarzında olan Türbe 1502 yılından kalmadır. Zincirkıran Türbesi'nin batısında bulunan yapı Mevlevihane olup Alaeddin Keykubat tarafından 1225 yılında yaptırıldığı sanılmaktadır. Kitabesi kaybolmuştur. Onarım görmüştür. Günümüzde güzel sanatlar galerisi olarak kullanılmaktadır.

comments powered by Disqus

Nearby images in Kaleici / Antalya

map

A: Complex Of Yivli Minaret Mosque 002

by Levent ŞEN, 20 meters away

Antalya Ulu Camii (Antalya Grand Mosque), also called Yivli Minare Camii (Yivli-Fluted- Minaret Mosqu...

Complex Of Yivli Minaret Mosque 002

B: Yivli Minaret Mosque

by Levent ŞEN, 30 meters away

Antalya Ulu Camii (Antalya Grand Mosque), also called Yivli Minare Camii (Yivli-Fluted- Minaret Mosqu...

Yivli Minaret Mosque

C: The Clock Tower

by Levent ŞEN, 60 meters away

Kaleiçi, the harbor which the city walls enclose is the oldest part of the city. In Kaleiçi, Yivli Mi...

The Clock Tower

D: Tekeli Mehmet Pasa Mosque

by Levent ŞEN, 80 meters away

Kaleiçi, the harbor which the city walls enclose is the oldest part of the city. In Kaleiçi, Yivli Mi...

Tekeli Mehmet Pasa Mosque

E: saat kulesi

by Ahmet Emin Zırh, 80 meters away

clock tower

saat kulesi

F: Imaret Street

by Levent ŞEN, 90 meters away

Kaleiçi, the harbor which the city walls enclose is the oldest part of the city. In Kaleiçi, Yivli Mi...

Imaret Street

G: Karadayi Street

by Levent ŞEN, 100 meters away

Bu daracık sokakdan geçerken başınızı göğe doğru kaldırdığınızda, çatıları neredeyse birbirine değen ...

Karadayi Street

H: Republic Square

by Levent ŞEN, 130 meters away

Before to start, walking at Kaleici , you can watch the panoramic view of the Kaleici from the terrac...

Republic Square

I: Mektep Street

by Levent ŞEN, 150 meters away

Kaleiçi, the harbor which the city walls enclose is the oldest part of the city. In Kaleiçi, Yivli Mi...

Mektep Street

J: Aydogdu Street

by Levent ŞEN, 150 meters away

Kaleiçi, the harbor which the city walls enclose is the oldest part of the city. In Kaleiçi, Yivli Mi...

Aydogdu Street

This panorama was taken in Kaleici / Antalya

This is an overview of Kaleici / Antalya

Antalya Kaleici

Virtual reality tour of  Kaleici , Antalya / TURKEY

KALEICI : the historical center of ANTALYA ; now restored as the touristic centre of the city with its hotels, bars, clubs, restaurants, and shopping.

KALEICI retains much of its historical character and the restoration won the Golden Apple Prize, the Oscar of tourism.

There are a large number of mosques, churches, madrasahs, masjids, hans and hamams in ANTALYA.

KALEICI , the harbor which the city walls enclose is the oldest part of ANTALYA.

In KALEICI , Yivli Minaret, Kesik Minaret and historic houses are to be found.

In KALEICI , there is traditional Turkish architecture which strives for harmony with the nature.

(wikipedia)

Share this panorama