Likes

Cumhuriyet Müzesi 20
Turkey
1923 yılında mimar Vedat Tek tarafından Cumhuriyet Halk Fırkası Mahfeli ( Toplantı Binası) olarak tasarlanan ve inşa edilen yapının, daha sonra işlevi değiştirilmiş ve 29 Ekim 1924 tarihinde Cumhuriyetin l. yıl dönümü burada kutlanmıştır. 1924-1960 yılları arasında II.TBMM olarak işlevini sürdüren bina; devletin 36 yıl boyunca yönetildiği, genç Türkiye Cumhuriyeti`nin gelişmesinde çok önemli kararların alındığı, çağdaş kanunların çıkartıldığı, Türkiye`nin uluslararası alanda etkinlik ve saygınlığını artıran antlaşmaların yapıldığı, Atatürk İlke ve İnkılapları’nın gerçekleştirildiği, çok partili demokratik sisteme geçişin sağlandığı, II.Dünya Savaşı`nın güç yıllarının atlatıldığı son derece önemli tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik gelişmelerin yaşandığı bir yapıdır. 1961-1979 yılları arasında CENTO Merkez Binası olarak kullanılan bina, 1979 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiş, ön kısmının müze, arka kısmının ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü hizmet binası olmasına karar verilmiştir. Yapının müze olarak işlev göreceği ön kısmı onarılmış, restorasyon ve teşhir- tanzim çalışmaları sonucunda 30 Ekim 1981 günü " Cumhuriyet Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır. 1985 yılında onarım ihtiyacı nedeniyle ziyarete kapatılan müze, yeni düzenlemelerden sonra 1992 yılı başında açılmıştır. Müze teşhirinde; 1924-1960 yılları arasında ilk üç Cumhurbaşkanımızın dönemlerini yansıtan olaylar, fotoğrafları ,kendi söylevleri, bazı özel eşyaları ile o dönemde alınan kararlar ve kanunlar sergilenmiştir. Cumhuriyet döneminin son derece önemli olaylarına tanıklık eden yapı; onarım, restorasyon ve teşhir-tanzim ihtiyacı nedeniyle 2001 yılında tekrar ziyarete kapatılmıştır. Halen restorasyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Müze " Genel Kurul Salonu" hariç ziyarete kapalıdır.
Copyright: Panoramic Web Solutions
Type: Spherical
Resolution: 8860x4430
Uploaded: 12/02/2010
Updated: 14/07/2014
Views:

...


Tags: ankara; turkey; cumhuriyet; muze; valilik; türkiye; turizm; tabiat; kültür; culture
comments powered by Disqus

PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 22
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 8
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 9
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 19
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 13
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 11
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 4
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 10
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 7
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 17
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 6
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 16
AirPano.ru
Penguins, South Georgia Island
Andrew Bodrov
Mars Panorama - Curiosity rover: Martian solar day 177
Spencer Wynn
STARBUCKS SNOWSTORM
Евгений Орлов
Chusovaya. Learn to Fly 2.
Daniel Christaldi
Farley Hill ruins (in color)
Lehel Lokodi
The River Someș/Szamos, Cluj-Napoca
Mohammad Reza Domiri Ganji
Carpet Repair Workshop
Rico Riedi
Treppe By Night
Rafal Tarnas
Crimea - Cliffs of the west coast
yunzen liu
Shandong Rongcheng China's "Cape of Good Hope"——Chengshantou
Daniel Christaldi
Inside a field of sugar cane
omid jafarnezhad
* Eram Garden Shiraz *
PanoramicWEB Solutions
Turkish Council Park
PanoramicWEB Solutions
Atatürk Orman Çiftliği 6
PanoramicWEB Solutions
Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi Cumhurbaşkanlığı Locası
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 18
PanoramicWEB Solutions
Yaşayan Müze 12
PanoramicWEB Solutions
Roma Hamamı 3
PanoramicWEB Solutions
Ankara Göksu Parkı 7
PanoramicWEB Solutions
Kent Tarihi Müzesi 2
PanoramicWEB Solutions
060ts1 Ayasicmeler 01
PanoramicWEB Solutions
060ts1 Ayasicmeler 04
PanoramicWEB Solutions
Ankara Malıköy Tren İstasyonu Müzesi 8
PanoramicWEB Solutions
Cumhuriyet Müzesi 9
More About Middle East

Modern civilization began right here in the Tigris-Euphrates river valley. Also known as the Fertile Crescent or Mesopotamia, this is the place where, six thousand years ago, agriculture, writing and mathematics were brought into widespread use.The term "Middle East" comes from the British navy, which used it to describe the countries on the trade route from Europe to India and China. Everything from Afghanistan to Morocco may possibly be classified as "middle eastern", depending on whom you ask -- and when.Only a partial list of past Empires in the middle eastern territory includes Sumeria, Babylonia, Persia, the Ottoman Empire and the Roman Empire!When northern Europe was still lurking about in slimy cold stone castles playing chess, the Middle East was enjoying the flowers of poetry, luxurious craftsmanship, music and literature. In fact, the Renaissance in Europe was partly inspired by stories brought back from the middle east by travelers along the trade route.Strategic location, religious history and the world's largest supply of crude oil have kept the Middle East at the center of world activity for centuries. The saga continues.Text by Steve Smith.