0 Likes

Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Phu Quoc Island

Hồ Dương Đông nằm phía Đông Bắc thị trấn Dương Đông, gần suối Đá Bàn. Trên đường từ thị trấn Dương Đông đến hồ sẽ đi qua Suối Tranh, cũng là một điểm tham quan thú vị khi đến Phú Quốc vào mùa mưa. Hồ Dương Đông là nơi chứa nước để cung cấp cho thị trấn Dương Đông. 

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 02/02/2011
Uploaded: 16/02/2011
Updated: 08/03/2015
Views:

...


Tags: duong dong; phu quoc; lake
comments powered by Disqus
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.