0 Likes

Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Phu Quoc Island

Hồ Dương Đông nằm phía Đông Bắc thị trấn Dương Đông, gần suối Đá Bàn. Trên đường từ thị trấn Dương Đông đến hồ sẽ đi qua Suối Tranh, cũng là một điểm tham quan thú vị khi đến Phú Quốc vào mùa mưa. Hồ Dương Đông là nơi chứa nước để cung cấp cho thị trấn Dương Đông. 

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 02/02/2011
Uploaded: 16/02/2011
Updated: 11/06/2014
Views:

...


Tags: duong dong; phu quoc; lake
comments powered by Disqus

David Waldo
USS KIDD Ammunition Handling Room Baton Rouge LA
Mervin Manangan
Enoshima Lighthouse view from top
Andy Bryant
Park Volodimirski Kiev
Jonas Carlson Almqvist
T21 Diesel Locomotive
heiwa4126
Cherry blossom in Yanaka cemetery
Marek Kosiba
Mono Lake
sun-debin
宽甸天桥沟枫叶2
sun-debin
宽甸天桥沟枫叶1
Andy Bryant
Memorial at Museum of the Great Patriotic War
Carniciega Beach of Verdicio
Zvonko Marjanovic
The Latin church
Calvin K McDonald
Hells Canyon - Black Point - Idaho, USA
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.