Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xan...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Majeed Panahee joo PRO EXPERT Taken 13:10, 08/12/2013 - Views loading...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 01

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

تاریخ بازی

من مقدمه ای برای این هم آیی ندارم

آن چه که می توانست نوشته شود، به اجرا رسیده است.

از اضافه کردن طمطراق بر امری که آشکار است، پرهیز دارم

من، اولین مخاطب ذوق زده یِ هم آییِ نودوسه نقاش هستم

نودوسه نقاش، که تاریخ بازی کرده اند و در آن گم نشده اند

و23در15 سانتی متر! اندازه ای که تا دیروز، کسی حتی از سر اتفاق هم به سراغ اَش نمی رفت، حالا پیشنهاد دیدنیِ لوسین فروید است برای نمایش سردمداران تاریخ سیاست جهان

کسانی چون ملکه، که بیرون از مایَند، اما، رد تصمیمات مدامِ شان بر گرده یِ هرروز تاریخ و هرروز عمر ما سنگین است

آیدین خانکشی پور ، پاییز 1392

History Game

I have no introductions for this collaboration.
What could be written has been carried out. 
Adding grandiloquence to a clearly obvious matter is something I take heeds to avoid.
I am ecstatic to be the first spectator of the collaboration of 93 painters. 
The 93 painters that have played in this game of history, yet managed to keep themselves from getting lost in it.  
In 23 x 15 Centimetres! 
A size that previously no person would choose to go for, even by accident has now become Lucian Freud’s attractive proposition for the showing of historical figures in the world of politics.
Figures like the Queen of England, who are not from amongst us, yet imprints of their continual decisions, are borne heavily in the turning of every day, in history and also, in each of our lives. 
Aidin Xankeshipour
Autumn, 2013
نمایشگاه حاضر با آثاری از هنرمندان زیر برگزار گردید
علی احمدی پیروز، فاطمه افشاری، علی اتحاد، محمد اسکندری، رامین اعتمادی بزرگ، آرش امدادیان، پونه اوشیدری، علیرضا آدم بکان، سارا آریان پور، امین باقری، سوده باقری تیرتاش، هما بذر افشان، امیرحسین بیانی، علی بیگی پرست، مهدی پرستار، ساغر پزشکیان، مرتضا پور حسینی، مهرداد پورنظرعلی، نیکو ترخانی، آتوسا جان نثاری، امیر جدیدی، وحید جعفرنژاد، وحید چمانی، افشین چیذری، داریوش حسینی، واحد خاکدان، مهرداد ختایی، خسرو خسروی، محمد خلیلی، علی خوشکام، وحید دانایی فر، حسینعلی ذابحی، شنتیا ذاکرعاملی، علی ذاکری، امیر راد، لیلی رشیدی، پویا رضی، المیرا روزبه، پرویز روزبه، رامتین زاد, ، مرتضا زاهدی، مریم سالیانه، جاهد سربلند، امیر سقراطی، علی سلطانی، شاهرخ شاهین فر، امید شایان، علی شایسته، رزیتا شرف جهان، زهرا شفیع، فروزان شیرغانی، فرشید شیو، اشکان صانعی، ژاله طالب پور، امیر طباطبایی، مریم طباطبایی، محمد مهدی طباطبایی، اشکان عبدلی، جمال عرب زاده، آساره عکاشه، مینو عمادی، یقوب عمامه پیچ، کیانا غیایی، محمد فتاحی، مجید فتحی زاده، نگار فدایی، سینا قاسمی، ساسان قره داغلو، داریوش قره زاد، بهنام کامرانی، کاوه کاوسیان، سیمین کرامتی، فرهاد گاوزن، عاطفه مجیدی نژاد، مهرداد محب علی، سعید محمدزاده نودهی، بهمن محمدی، احمد مرشدلو، معصومه مظفری، نزار موسوی نی، فرخ مهدوی، آرش میرهادی، وانا نبی پور، کاوه نجم آبادی، نیکزاد نجومی، عباس نسل شاملو، کریم نصر، علی نصیر، شادی نویانی، دانا نهداران، حمیدرضا یراقچی، عادل یونسی و احمد وکیلی

نمایشگاه گروهی " تاریخ بازی " با گردآوری " آیدین خانکشی پور " آذر 1392 گالری اعتماد 01

http://www.artin360.com/Etemad.htm

comments powered by Disqus

Nearby images in Tehran

map

A: Etemad Gallery May 2012 Alireza Masoumi 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

what kind of relationship does the day have with night of vice versa ?it happens without commotion or...

Etemad Gallery May 2012 Alireza Masoumi 01

B: Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

تاریخ بازیمن مقدمه ای برای این هم آیی ندارمآن چه که می توانست نوشته شود، به اجرا رسیده است.از اضافه ک...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 02

C: Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 07

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

تاریخ بازیمن مقدمه ای برای این هم آیی ندارمآن چه که می توانست نوشته شود، به اجرا رسیده است.از اضافه ک...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 07

D: Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 03

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

تاریخ بازیمن مقدمه ای برای این هم آیی ندارمآن چه که می توانست نوشته شود، به اجرا رسیده است.از اضافه ک...

Etemad Art Gallery Dec 2013 Aidin Xankeshipour History Game 03

E: Etemad Art Gallery Dec 2012 Nastaran Safaei 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

Etemad Art Gallery Dec 2012 Nastaran Safaei 01

G: Etemad Art Gallery Oct 2012 Amrihossein Etemad Boukan St Entrance Gallery

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

 In 2002, Etemad Gallery was established in Tehran by Mina and Amir Hossein Etemad.Mina Etemad, a pio...

Etemad Art Gallery Oct 2012 Amrihossein Etemad Boukan St Entrance Gallery

H: Etemad Art Gallery Mar 2013 Hoda Kashiha 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

Etemad Art Gallery Mar 2013 Hoda Kashiha 02

I: Etemad Art Gallery Nov 2013 Mohsen Sadeghian Truce 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

TruceThe complete elimination of armed warfare is based on the general rules of the “abandonment of w...

Etemad Art Gallery Nov 2013 Mohsen Sadeghian Truce 01

J: Etemad Art Gallery Jan 2013 Alireza Masoomi Freedom Stop 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

Etemad Art Gallery Jan 2013 Alireza Masoomi Freedom Stop 02

This panorama was taken in Tehran

This is an overview of Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Share this panorama