Etemad Art Galley Feb 2013 Omid Masou...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Majeed Panahee joo PRO EXPERT Taken 10:06, 16/02/2013 - Views loading...

Etemad Art Galley Feb 2013 Omid Masoumi Clash 02

The World > Asia > Middle East > Iran > Tehran

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

شاید تلاش برای نظام بخشی اجزا درهرساختار، فقط از خواستگاه ناظمی منشا می گیرد که  می خواهد پدیدارشناسی ساختارتحت سلطه خود را هرچه بیشتر قابل پیش بینی کند. چه بسا در این راستا ، انحصار هرچه بیشتر اجزا در قالب نظم می تواند کارآمد ترین ترفند ناظم برای رسیدن به خواستگاهش باشد.

اما دراین میانه جوشش پنهانی که شاید تا چندین دهه پیش نیزبا تمام پر رنگی و تاثیرگذاری در چشم بشر بی رنگ می نمود درقالب نوعی نظریه ( نظریه آشوب 1) تعریف پیدا کرده و دستاوردهای نظم جهانی را به چالش می کشد.

آنچه امید معصومی به تصویرمی کشد ، نظام بی نظمی پرآشوبی است که اجزا آن با آزادی تمام نقش بازی کرده وهرچه بیشترجوشش پنهانی هرج ومرج را برما آشکارمی سازد. سربازان جای گرفته بر جای جای جغرافیای اثر، بمبهای درحال سقوط ، موشک های آماده پرتاب ، هواپیماها و هلیکوپترهای دور و نزدیک و... همه و همه در قالبی از بی نظمی و چند رنگی ، فضایی بوجود می آورد که از ذهن نظام مند ارتش و جنگ دور شده و هرچه بیشتربه ماهیت واقعی جنگ وعواقب محتمل آن نزدیک می شود.حتی در این فضا به تصویر کشیدن علایمی همچون " انداختن بمب ممنوع " و...که به عنوان ماهیتی نظم دهنده درجهان ما نقش بازی می کنند ،  نمودهایی از نبایدهای بی هویت وطنزآلودی هستند که شاید هریک از ما در جهان امروز شبیه به آن را از دور دیده و یا غمناکی عاقبت ناکارآمدی آن را لمس کرده ایم. 

                                                                                   متین تقی اف

                                                                                 دی ماه / 1391 

Perhaps the attempt to organize components in each structure only stems from the organizer who wishes to make the phenomenology of his under-controlled structure more predictable. Nevertheless, with this aim, including all the components in an organized framework is the most efficient approach for the organizer to reach its basis.
In the meanwhile, the veiled spontaneity that despite all its strengths and influences, maybe was neglected from human’s vantage point in the past decades, is defined based on a theory called “chaos theory” and challenges the Human’s  achievements of world regularity.
Omid Masoumi depicts a chaotic disorganized system in which all parts act with ultimate freedom to reveal the hidden spontaneity of chaos. The soldiers spreading out on the canvas, bombing raids, missile attacks, planes and helicopters etc  all in a disorganized way create an ambience that is far from the defined discipline in army and war and demonstrate the real essence of existing chaos war and its probable implications.  Yet picturing the signs like “No bombs “ etc  that has disciplinary role to play in our world are the symbols of rootless and absurd dos and dont’s that each one of us have seen  in the today’s society and felt the bitter disappointment of its  inefficiency.

Matin Taghioff / Jan, 2013

comments powered by Disqus

Nearby images in Tehran

map

A: Etemad Art Gallery Jan 2013 Mostafa Choobtarash 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

شمایل های تاریخی‌ را برساختن و همزمان به بازی‌ گرفتن؛ کاری که چوبتراش می‌کند را می‌توان در نگاه اول چ...

Etemad Art Gallery Jan 2013 Mostafa Choobtarash 01

B: Etemad Art Gallery May 2013 Yousha Bashir 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

یوشا بشیر، هنرمندی با توانایی های گوناگون است که با زبانی منسجم و چند صدایی در فضای گونه [ژانر] های م...

Etemad Art Gallery May 2013 Yousha Bashir 01

C: Etemad Art Gallery May 2013 Shahriar Ahmadi 02

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

{...} If one looks at the way in which Ahmadi’s work has developed, one sees himgradually shedding we...

Etemad Art Gallery May 2013 Shahriar Ahmadi 02

D: Etemad Art Gallery Mar 2013 Yasaman Safa 01

by Majeed Panahee joo, less than 10 meters away

 مناظر پایانیمناظر پایانی‌ دورنماهائی است که شاید بارها دیده ایم.اما چیزی در آنها از تمام شدن می‌گوید...

Etemad Art Gallery Mar 2013 Yasaman Safa 01

E: Etemad Art Gallery July 2013 Sahar Safarian Baranlou The Case Of All Our Loss Es 02

by Majeed Panahee joo, 10 meters away

 سراسر همه جا نابجا است.از آن سر تا به آن سر، همه از هر جا آمده‌اند تا باشند،بی آنکه نیتی در کار باشد...

Etemad Art Gallery July 2013 Sahar Safarian Baranlou The Case Of All Our Loss Es 02

F: Etemad Art Gallery Jun 2013 Mohamad Rahimi My Group Exhibition 01

by Majeed Panahee joo, 10 meters away

Mohamad Rahimi1980, Born in TehranMember of the Society of Iranian PaintersSolo Exhibitions2011 "Memo...

Etemad Art Gallery Jun 2013 Mohamad Rahimi My Group Exhibition 01

G: South East

by Majeed Panahee joo, 10 meters away

Etemad gallery is proud to announce an exhibition of recent paintings by Iranian artist Aryan Lavasan...

South East

H: Etemad Art Gallery Aug 2013 Shaahin Norouzi 02

by Majeed Panahee joo, 10 meters away

تئوژِنی  داستان خارق العاده ی خدایان و هیولاهایی که از اعماق " خائوس" آغازین بیرون می آیند درهم می تن...

Etemad Art Gallery Aug 2013 Shaahin Norouzi 02

I: Etemad Art Gallery Jan 2013 Samira Nowparast The Field Of Repetition 03

by Majeed Panahee joo, 10 meters away

میدان ِتکراریهااز گذشته تا امروز همواره اسب در میدان نقاشیم حضور داشته است. در ابتدا اسبها در میدانها...

Etemad Art Gallery Jan 2013 Samira Nowparast The Field Of Repetition 03

J: Etemad Art Gallery July 2012 Sculpture Exhibition By Varagh The Arab Spring 01

by Majeed Panahee joo, 10 meters away

 دنیای مجازی امروز، آنگونه انسانها را در خود فرو میبرد و جهانی یکپارچه به وجود می آوردکه حتی اگر هم ب...

Etemad Art Gallery July 2012 Sculpture Exhibition By Varagh The Arab Spring 01

This panorama was taken in Tehran

This is an overview of Tehran

Overview and History

Tehran is the capital of Iran and the largest city in the Middle East, with a population of fifteen million people living under the peaks of the Alborz mountain range.

Although archaeological evidence places human activity around Tehran back into the years 6000BC, the city was not mentioned in any writings until much later, in the thirteenth century. It's a relatively new city by Iranian standards.

But Tehran was a well-known village in the ninth century. It grew rapidly when its neighboring city, Rhages, was destroyed by Mongolian raiders. Many people fled to Tehran.

In the seventeenth century Tehran became home to the rulers of the Safavid Dynasty. This is the period when the wall around the city was first constructed. Tehran became the capital of Iran in 1795 and amazingly fast growth followed over the next two hundred years.

The recent history of Tehran saw construction of apartment complexes and wide avenues in place of the old Persian gardens, to the detriment of the city's cultural history.

The city at present is laid out in two general parts. Northern Tehran is more cosmopolitan and expensive, southern Tehran is cheaper and gets the name "downtown."

Getting There

Mehrabad airport is the original one which is currently in the process of being replaced by Imam Khomeini International Airport. The new one is farther away from the city but it now receives all the international traffic, so allow an extra hour to get there or back.

Transportation

Tehran driving can be a wild free-for-all like some South American cities, so get ready for shared taxis, confusing bus routes and a brand new shiny metro system to make it all better. To be fair, there is a great highway system here.

The metro has four lines, tickets cost 2000IR, and they have segregated cars. The women-only carriages are the last two at the end, FYI.

Taxis come in two flavors, shared and private. Private taxis are more expensive but easier to manage for the visiting traveler. Tehran has a mean rush hour starting at seven AM and lasting until 8PM in its evening version. Solution? Motorcycle taxis! They cut through the traffic and any spare nerves you might have left.

People and Culture

More than sixty percent of Tehranis were born outside of the city, making it as ethnically and linguistically diverse as the country itself. Tehran is the most secular and liberal city in Iran and as such it attracts students from all over the country.

Things to do, Recommendations

Take the metro to the Tehran Bazaar at the stop "Panzda Gordad". There you can find anything and everything -- shoes, clothes, food, gold, machines and more. Just for the sight of it alone you should take a trip there.

If you like being outside, go to Darband and drink tea in a traditional setting. Tehranis love a good picnic and there are plenty of parks to enjoy. Try Mellat park on a friday (fridays are public holidays), or maybe Park Daneshjou, Saaii or Jamshidieh.

Remember to go upstairs and have a look around, always always always! The Azadi Tower should fit the bill; it was constructed to commemorate the 2500th anniversary of the Persian Empire.

Tehran is also full of museums such as:

the Contemporary Art Museum

the Abghine Musuem (glass works)

the 19th century Golestan Royal Palace museum

the museum of carpets (!!!)

Reza Abbasi Museum of extraordinary miniatures

and most stunning of all,

the Crown Jewels Museum which holds the largest pink diamond in the world and many other jaw-dropping jewels.

Text by Steve Smith.

Share this panorama