Ganh Dau Phu Quoc Island Vietnam 1
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Thang Bui EXPERT MAESTRO Taken 04:12, 02/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Ganh Dau Phu Quoc Island Vietnam 1

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Gành Dầu nằm ở phía Bắc của đảo Phú Quốc, từ thị trấn Dương Đông đi ngược lên phía Bắc khoảng 30km là đến Gành Dầu. Đi theo con đường đất đỏ xuyên qua rừng Quốc Gia Phú Quốc. Từ mũi Gành Dầu, có thể nhìn thấy hòn Nầng ngoài của Cambodia, hòn Thầy Bói, Hòn Bàn. Đường về đi dọc theo bờ biển sẽ đi qua Bãi Dài, một trong những bãi biển hoang dã đẹp nhất thế giới.

comments powered by Disqus

Nearby images in Phu Quoc Island

map

A: Ganh Dau Foreland Phu Quoc Island

by Thang Bui, 40 meters away

Ganh Dau Foreland Phu Quoc Island

B: Ganh Dau Foreland Phu Quoc Island 2

by Thang Bui, 220 meters away

Ganh Dau Foreland Phu Quoc Island 2

C: Bai Dai Beach Phu Quoc Island 1

by Thang Bui, 2.5 km away

Bãi Dài, Phú Quốc được mạng concierge.com bình chọn là một trong những bãi biển hoang sơ và đẹp nhất ...

Bai Dai Beach Phu Quoc Island 1

D: Bai Dai Beach Phu Quoc Island 3

by Thang Bui, 2.6 km away

Bai Dai Beach Phu Quoc Island 3

E: Bai Dai Beach Phu Quoc Island 2

by Thang Bui, 2.7 km away

Từ Gành Dầu, theo con đường đất đỏ chạy dọc bờ biển về thị trấn Dương Đông, đi qua Bãi Dài, một bãi b...

Bai Dai Beach Phu Quoc Island 2

F: Phu Quoc National Forest 2

by Thang Bui, 5.8 km away

Phu Quoc National Forest 2

G: Bai Dai Beach Phu Quoc Island 4

by Thang Bui, 5.8 km away

Bai Dai Beach Phu Quoc Island 4

H: Phu Quoc National Forest 3

by Thang Bui, 9.9 km away

Phu Quoc National Forest 3

I: A Wooden Bridge In Cua Can Village Phu Quoc Island

by Thang Bui, 11.5 km away

Những con đường đất đỏ và những cây cầu gỗ là những thứ thường gặp ở Phú Quốc trên đường đi thăm đảo.

A Wooden Bridge In Cua Can Village Phu Quoc Island

This panorama was taken in Phu Quoc Island

This is an overview of Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Share this panorama