0 Likes

Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 2
Phu Quoc Island

Do biển ở Hàm Ninh nông nên cầu tàu Hàm Ninh... rất dài. Nó phải dài đến 1km. Đây là điểm đón khách về Rạch Giá hoặc Hà Tiên.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Taken: 04/02/2011
Uploaded: 16/02/2011
Updated: 08/03/2015
Views:

...


Tags: wharf; ham ninh; phu quoc; vietnam
comments powered by Disqus
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.