0 Likes

Kostel svatého Petra z Alkantary 2
Czech Republic

Kostel svatého Petra z Alkantary byl postaven roku 1736 v barokním slohu. Nechal jej postavit místní šlechtic František Wilhelm Larisch na místě dřevěného kostela svatého Martina, zmiňovaného již v roce 1447. Jelikož v Těšínském Slezsku bylo již svatému Martinovi zasvěceno několik kostelů, byl jako patron nového kostela vybrán svatý Petr z Alkantary. Teprve roku 1759 byl kostel konsekrován biskupem Filipem Gothardem Schaffhotschem z Vratislavi. Jedinečnost chrámu spočívá nejen v jeho historické hodnotě, ale zejména v okolnostech, které stavbu postihly a natrvalo poznamenaly. Po zahájení těžby černého uhlí bylo od roku 1854 pod kostelem vytěženo 27 slojí v celkové mocnosti 46,82 metrů. Ještě počátkem 90. let minulého století hrozilo kostelu zřícení a byl určen k demolici. V letech 1994 - 1995 proběhla generální oprava a zajištění objektu a kostel se tak znovu zaskvěl v plné kráse.


V důsledku poddolování poklesl kostel dnes již o 37 metrů a vychýlil se o 6,8 stupňů na jih. Svou šikmostí se tak blíží světoznámé věži v italské Pise a stává se vyhledávaným cílem turistů z celého světa.
Před hlavním průčelím kostela stojí socha P. Marie představující hodnotnou lidovou kamenickou práci z r. 1861. Vpravo vedle hlavního vchodu stojí kamenný kříž z 2. pol. 19. století. Z celkového počtu soch souboru 12 apoštolů, které v areálu dříve stály, zde zůstaly pouze tři. Vedle kostela stojí dva menší sakrální objekty. Jedním z nich je kaplička a hrobka rodiny Fornerů.

Mezi nejpamátnější objekty interiéru kostela patří kamenná křtitelnice z první poloviny 15. století, která se dodnes používá. Obraz patrona kostela sv. Petra z Alkantary, umístěný v presbytáři, patří mezi památky chráněné státem.

Patron kostela
Patron kostela svatý Petr z Alkantary se narodil roku 1499 ve španělském městě Alcántara v šlechtické rodině. Ve svých 16 letech vstoupil do františkánského řádu a o 3 roky později se stal vrátným kláštera.
Jeho význam spočívá v založení společenství diskalceátů, přísné reformní kongregace. Bratři nosili název po svém zakladateli „alkantaríni“.
Petr z Alkantary patřil k významným osobnostem své doby a jeho vliv postihoval všechny společenské vrstvy. Zakládal kláštery, psal duchovní literaturu. Udržoval úzký kontakt se svatou Terezií z Avily a podporoval její úsilí o reformu karmelitánského řádu.
Zemřel 18. října 1562 v Arenas. Od té doby nese město název Arenas de san Pedro.
V roce 1669 byl Petr z Alkantary papežem Klementem IX. prohlášen za svatého. Je patronem nočních hlídačů.

View More »

Copyright: Richard Toman
Type: Spherical
Resolution: 9256x4628
Taken: 04/01/2011
Uploaded: 24/01/2011
Updated: 03/09/2014
Views:

...


Tags: kostel - church
comments powered by Disqus

Mariusz Kuzka
Pkp Wroclaw No
Tom Sadowski
US National Toboggan Championship 2010 1
Tina Gauer & Oli Burle - www.360tourist.net
Oriental Shoes in Old Market
Jose Luis Perez
Inside a Lacandon Kitchen
Aleksandr Reznik
20100122 141604 Dolomiti 5dmk2 Gmt 1 Panorama 30000x15000
Michael Pop
Tower of the saxon church in Laslea
vasinbkk
Loop Restaurant Pratumwan Princes Hotel
Takács István
Water tower of Margit Island, Budapest
Bob Stapleton
Guildford Castle
John Gore
Elephants at Hapoor Dam in Addo Elephant Park
Takács István
Széchenyi Chain Bridge, Budapest , Hungary
benjamin-suzanne
Les Orres: la piste de grand cabane
More About Czech Republic

The Czech Republic is a cool little landlocked country south of Germany and Poland, with a national addiction to pork and beer. Potatos, cabbage, and dumplings are close behind them, and they also have this great bar food called "utopenec." It means "a drowned man," it's pickled sausage with onions, perfect with some dark wheat bread and beer. The Czech bread is legendary, like a meal all by itself.Czechoslovakia first became a sovereign state in 1918 when it declared independence from the Austro-Hungarian Empire. The state of Czechoslovakia lasted until the "Velvet Divorce" of 1993, which created Slovakia and the Czech Republic.It was occupied by Germany in WWII but escaped major damage, unlike most other European cities. The nation's capital, Prague, retains some of Europe's most beautiful Baroque architecture as well as one of the largest medieval castle complexes still standing. The President of the Czech Republic has his offices in the Prague Castle even today.There was a coup d'etat in 1948 and Czechoslovakia fell under Soviet rule. For fifty years Czechoslovakia was a Socialist state under the USSR, subject to censorship, forced atheism and even the arrest of jazz musicians!In 1989, communist police violently squashed a pro-democracy demonstration and pissed everybody off so bad that a revolution erupted over it, finally ending the Communist rule.The next twenty years saw rapid economic growth and westernization. Today in Prague you can eat at McDonald's or KFC, shop for snowboarding boots and go see a punk rock show.The Czech Republic took over the presidency of the European Union in January 2009. This instantly created lots of political drama because the President of the Czech Republic, Vaclav Klaus, is a renowned Euroskeptic.We anxiously await the outcome of "President Klaus vs. the Lisbon Treaty", a world heavywieght fight sceduled for spring 2009.Text by Steve Smith.