Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc I...
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Thang Bui EXPERT MAESTRO Taken 11:20, 01/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé Tàu Hủ. Cát ở đây vàng và xốp mịn, giống cát ở Bãi Dài.

comments powered by Disqus

Nearby images in Phu Quoc Island

map

A: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

by Thang Bui, 190 meters away

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

B: Dinh Cau Phu Quoc 4

by Thang Bui, 340 meters away

Dinh Cau Phu Quoc 4

C: Duong Dong Town Phu Quoc Island

by Thang Bui, 340 meters away

Duong Dong Town Phu Quoc Island

D: Dinh Cau Phu Quoc 2

by Thang Bui, 370 meters away

Dinh Cau Phu Quoc 2

E: Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

by Thang Bui, 380 meters away

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá ...

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

F: Dinh Cau Phu Quoc

by Thang Bui, 390 meters away

Dinh Cau Phu Quoc

G: Duong Dong Port

by Dirk Albrecht, 400 meters away

Duong Dong Port

H: Dinh Cau Phu Quoc 3

by Thang Bui, 430 meters away

Dinh Cau Phu Quoc 3

I: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

by Thang Bui, 610 meters away

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

J: Lamer Resort Phu Quoc

by Dirk Albrecht, 2.3 km away

Lamer Resort Phu Quoc

This panorama was taken in Phu Quoc Island

This is an overview of Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Share this panorama