Projections and Nav Modes
  • Normal View
  • Fisheye View
  • Architectural View
  • Stereographic View
  • Little Planet View
  • Panini View
Click and Drag / QTVR mode
Share this panorama
For Non-Commercial Use Only
This panorama can be embedded into a non-commercial site at no charge. Read more
Do you agree to the Terms & Conditions?
For commercial use, contact us
Embed this Panorama
WidthHeight
For Non-Commercial Use Only
For commercial use, contact us
License this Panorama

Enhances advertising, editorial, film, video, TV, Websites, and mobile experiences.

LICENSE MODAL

0 Likes

Lublin, Instytut Sztuk Pięknych UMCS, garaż przy Zakładzie rzeźby monumentalnej "Cerkiewka"
Poland

Garaż przy pracowni Zakładzie rzeźby monumentalnej tzw. "Cerkiewce" Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

Rys hist. z wiki: Pierwszym dziekanem Wydziału był prof. art. graf. Maksymilian Snoch. Początki przed laty były skromne. Zaczęło się od powołania w roku 1972 w ramach Wyższego Studium Nauczycielskiego UMCS, kierunku wychowanie plastyczne. Najpierw były to studia zaoczne, później kontynuowano je jako studia trzy letnie stacjonarne, zawodowe.

Już jednak jesienią w 1973 r., w ramach nowo utworzonego Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, uruchomiono pięcioletnie studia artystyczne o profilu nauczycielskim: wychowania plastycznego i wychowania muzycznego. W 1974 roku powstał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Zakład Wychowania Plastycznego. Pierwszym jego kierownikiem był mgr Jerzy Wroński. W tym czasie kierunki artystyczne otrzymały pierwszą własną siedzibę, w nieistniejącym już pawilonie przy ul. Zana 11a.

W roku 1976, w ramach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, został utworzony Instytut Wychowania Artystycznego. Pierwszym dyrektorem Instytutu został doc. Kazimierz Dobrzyński(muzykolog z Warszawy). Od 1989 roku Instytut Wychowania Artystycznego zaczął funkcjonować na prawach wydziału. W 1991 roku Instytut otrzymał trzy budynki położone przy al. Kraśnickiej 2 o łącznej powierzchni 4000 m2, które aktualnie stanowią siedzibę Wydziału.

Od 2003 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora sztuki. W ciągu trzech lat przeprowadzono na Wydziale pięć przewodów kwalifikacyjnych I stopnia w dyscyplinie artystycznej grafika, w ramach których trzem osobom nadano stopień doktora sztuki.

1 października 2001 r. wprowadzono na Wydziale nowe nazwy kierunków studiów. Kierunek wychowanie plastyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, natomiast kierunek wychowanie muzyczne zmienił nazwę na edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Od roku akademickiego 2001/2002 absolwenci 5-letnich studiów magisterskich otrzymują tytuł magistra sztuki.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wydział_Artystyczny_Uniwersytetu_Marii_Curie-Skłodowskiej

Copyright: Justyna Jegorow
Type: Spherical
Resolution: 6000x3000
Taken: 10/04/2010
Uploaded: 12/04/2010
Updated: 04/03/2015
Views:

...


Tags: lublin; umcs; rzeźba; sztuka; artysta; artystyczny; cerkiewka
comments powered by Disqus
More About Europe

Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete. Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Russia technically inhabits "Eurasia".Europe is presently uniting into one political and economic zone with a common currency called the Euro. The European Union originated in 1993 and is now composed of 27 member states. Its headquarters is in Brussels, Belgium.Do not confuse the EU with the Council of Europe, which has 47 member states and dates to 1949. These two bodies share the same flag, national anthem, and mission of integrating Europe. The headquarters of the Council are located in Strasbourg, France, and it is most famous for its European Court of Human Rights. In spite of these two bodies, there is still no single Constitution or set of laws applying to all the countries of Europe. Debate rages over the role of the EU in regards to national sovereignty. As of January 2009, the Lisbon Treaty is the closest thing to a European Constitution, yet it has not been approved by all the EU states. Text by Steve Smith.