6 Likes

Maranjab Desert in sunset
Iran

کویر مرنجاب یکی از زیباترین نقاط کویری ایران محسوب می شود. تپه های شنی بلند و جنگلهای تاق جلوه زیبایی به این منطقه بخشیده است. دریاچه نمک آران وبیدگل و جزیره سرگردان از دیگر نقاط دیدنی منطقه محسوب می شوند. چاه تاریخی دستکن در قسمت شرق کویر، محل آبشخور شترهای کاروانها بوده است. قلعه مرنجاب، کاروانسرایی است در کویر که در مسیر راه ابریشم قرار دارد و کاروانها برای سفر به خراسان، اصفهان، ری و بالعکس از این مسیر می گذشتند. درباره دلیل ساخت این قلعه و کاروانسرا در کنار دریاچه نمک، نقل است که شاه عباس با وجود ایجاد کاروانسرا و قلعه های متعدد در سراسر کشور، در این منطقه تأسیسات دفاعی تعبیه نکرده بود، چون تا آن زمان دشمنان به خاطر دریاچه نمک و گستره کویر، از این سوی به پایتخت هجوم نبرده بودند. حمله ازبکها و افغانها از طریق دریاچه نمک به کاشان که تا اصفهان پیش رفتند، شاه عباس را به صرافت انداخت تا در سال ۱۰۱۲ قمری سریعاً یک پایگاه نظامی در این منطقه ایجاد کند و جلوی تهدید را بگیرد. بالای کاروانسرا به شکل سنگرهای دیدبانی است و ذکر شده است که همیشه ۵۰۰ پاسدار مسلح در قلعه حضور داشتند و امنیت عبور کالا از چین به اروپا و بالعکس را در این منطقه تأمین می کردند. قنات کنار کاروانسرا که برکه بزرگی به وجود آورده است، آب شیرین دارد و این در کویر نمک و شوره زار یک پدیده بسیار منحصر به فرد است. کاروانسرای مرنجاب در قلب کویر کاروانسرای مرنجاب در موقعیت جغرافیاییٍِ’۷و‏‎‎ ْ۳۴ عرض جغرافیایی و ’۴۸و ‎ْ‏‎۵۱ طول جغرافیایی، در ارتفاع ۸۱۰ متری از سطح دریای آزاد در حاشیه جنوبی دریاچه قم واقع شده است.مرنجاب از دهستان کویرات شهرستان آران و بیدگل و در ۵۰ کیلومتری شمال شرق مرکز این شهرستان قرار دارد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8

Copyright: Omid jafarnezhad
Type: Spherical
Resolution: 10212x5106
Uploaded: 27/02/2013
Updated: 08/08/2014
Views:

...


Tags: iran; kashan; maranjab; desert; sunset
 • fati360 over 1 year ago
  nice!
 • comments powered by Disqus

  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Ramin Dehdashti
  The Maranjab caravansary
  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Ramin Dehdashti
  Dasht-e Kavir
  Sergej Esnault
  Timcheh-e-Aminoddowleh - Old Bazaar of Kāshān - Iran
  Ramin Dehdashti
  The Agha Bozorg Mosque (Masjed-e Agha Bozorg)
  Ruhollah Mahmoudi
  Agha Bozorg Mosque, Kashan, Iran
  Manuel Gine
  Sedassos Square
  Sandor Veress
  Museum of Dolls, Holloko
  Thomas Bredenfeld
  Rigi Summit in Winter
  Igor Marx
  Rappbodetalsperre
  Richard Drew
  Mausoleum of the Archangels
  Daniel Oi
  Grand Arche
  Emile Duijker
  woodstock in Bloemendaal
  Naum Krstanovski Nakka
  St. Archangel Michael 12th century Macedonia, Prilep
  Federico Infanti
  Cormons S Adalberto
  Martin Berta
  Calvary Presov Winter Summer
  Henk Keijzer
  View from the 41st floor of the Circolo Italiano, Sao Paulo, Brazil
  Igor Marx
  Diving Gondola in Sellin
  omid jafarnezhad
  Chal Nakhjir Cave - Delijan
  omid jafarnezhad
  Ziyarat Village
  omid jafarnezhad
  Nozhiyan Flower river
  omid jafarnezhad
  Arg square - Arak
  omid jafarnezhad
  shazand city
  omid jafarnezhad
  palm
  omid jafarnezhad
  Park Shahr Gorgan
  omid jafarnezhad
  Dirgodaz Mosala Tehran
  omid jafarnezhad
  Amir Kabir Park In Autumn
  omid jafarnezhad
  greenhouse strawberry
  omid jafarnezhad
  Saraye Mehr Bazar Arak
  omid jafarnezhad
  Zoroastrian Temple Yazd
  More About Iran

  The Islamic Republic of Iran has been occupied since 4000BCE, making Iran home to the world's oldest continuous civilization.It is located in central Eurasia on two ancient trade routes. One runs North-South and connects the Caspian Sea to the Persian Gulf, the other one goes East-West between China, India, Europe and Africa.There's a city called Isfahan at the intersection of these two routes, which at one time was the wealthiest city in the world. Isfahan was twice the capital of the Persian Empire, during the Median and then Safavid Dynasties.Interesting artifacts from pre-Islamic Persia include the cylinder of Cyrus the Great, which is the world's first written declaration of human rights. The hanging gardens of Babylon (one of the seven wonders of the ancient world) and the Code of Hammurabi (a set of rules which outlast the King) are also on the list.The Persian Empire was so magnificent that returning Crusaders carried tales of its splendor and helped spark the Renaissance in Europe! Influence of the Zoroastrian teachings of equality also inspired Greek philosophers such as Aristotle and Socrates.The Persian Empire was conquered by Muslim Arabs around 650CE during the Sassanid Dynasty. Initially the Zoroastrian, Christian and Jewish faiths were tolerated but by 1000CE most Persians had accepted Islam.In the sixteenth century Shi'a Islam was declared in Isfahan to be the national religion of Persia and the second golden age began. From 1500 to 1720 the Safavid Dynasty built the greatest Iranian empire since before the Islamic conquest of Persia.Because of its strategic location and oil resources, World War I found Persia in the middle of conflicts between the Ottoman Empire, Russia and the British Empire-via-India. Persia became Iran as of 1935 and was ruled by the Shah, a Persian term for "monarch."In the Islamic Revolution of 1979 Iran re-established a theocratic government under the Ayatollah Khomeini.Today the capital of Iran is the city of Tehran, and Iran is known as the world's center of Shi'a Islam.Text by Steve Smith.