Måkläppen in Falsterbo
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Jan Andersson EXPERT Taken 12:29, 23/01/2013 - Views loading...

Advertisement

Måkläppen in Falsterbo

The World > Europe > Sweden

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Reservatet omfattar såväl ön som de omgivande grunda vattnen. Själva ön är uppbyggd av sandavlagringar runt en fast moränkulle, men ändrar ständigt form och storlek under påverkan av havsströmmar och vågor. Måkläppen har idag fast förbindelse med resten av Falsterbohalvön. Måkläppen är sedan länge en betydelsefull uppehålls- och yngelplats för både knubbsäl och gråsäl. För gråsälen är det den enda uppehållsplatsen i hela södra Östersjön och för knubbsäl den största i Östersjön. Gråsälskutarna föds redan i mars, medan knubbsälarna föder runt midsommar. Antalet häckande fåglar skiftar kraftigt beroende på om landförbindelse finns eller inte, då räv och mink får tillträde när ön och fastlandet växer samman. Gråtrut och ejder är annars vanliga häckfåglar och även vadare häckar sporadiskt. Ön är också en viktig rastplats för många fåglar. Tillgänglighet Observera att det är förbjudet att färdas med farkost inom området eller i övrigt beträda ön med tillhörande sandrevlar och grunda vattenområden utanför Falsterbohalvöns fastland under tiden 1 februari – 31 oktober. Inom reservatet gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten förekommer. De föreskrifter som berör allmänheten finner du här samt på informationsskyltar i området. Syfte och skötsel Syftet är att bevara Måkläppen med omgivande havsområde så att den fritt får utvecklas efter havsströmmarnas verkningar och för att djur och växter fritt ska få kolonisera området och utvecklas ostört. Måkläppen är en viktig uppehålls- och yngelplats för knubbsäl och gråsäl. Storlek: ca 755 ha, ca 30 landareal Bildat: 1971. 1984 och 1990 har bestämmelserna för reservatet ändrats efter att delar av ön flyttats utanför de tidigare gällande reservatsgränserna. Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län Övrigt: Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Reservatet ingår också i ett mer omfattande Ramsarområde, dvs ett av de internationellt värdefulla våtmarksområden som Sverige förbundit sig att skydda. Informationen hämtad från : http://www.lansstyrelsen.se/skane/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/vellinge/maklappen/Pages/_index.aspx

comments powered by Disqus

Nearby images in Sweden

map

A: Falsterbo fyr

by Jan Andersson, 3.0 km away

Fyrtornet uppfördes år 1796 efter ritningar av Olof Tempelman, en av tidens främsta arkitekter och la...

Falsterbo fyr

B:

by Jan Andersson, 4.5 km away

C: Falsterbo heather

by Jan Andersson, 5.7 km away

Ljungens Camping & Stugor i härlig natur och vid böljande hav. Stora naturskyddsområden i direkt ...

Falsterbo heather

D: Falsterbo ljung

by Jan Andersson, 6.0 km away

Ljungens Camping & Stugor i härlig natur och vid böljande hav. Stora naturskyddsområden i direkt ...

Falsterbo ljung

E:

by Jan Andersson, 6.7 km away

Hamnen ligger en knapp kilometer väster om stadskärnan, utanför den ursprungliga sandstranden.Sandrev...

F:

by Jan Andersson, 6.7 km away

G: Ljunghusen beach cabins

by Stefan Geens, 7.8 km away

Ljunghusen beach cabins — The second half of August is already very late in the season, and these cab...

Ljunghusen beach cabins

H: Flommens conservation area

by Jan Andersson, 9.6 km away

Flommens naturreservat Ett område uppbyggt av parallella sandrevlar som formats av havet och vinden u...

Flommens conservation area

I: Falsterbokanalen

by Jan Andersson, 9.7 km away

Mårten Dahn hade redan 1884 lagt fram en motion i riksdagen om att bygga en kanal, för att fartyg sku...

Falsterbokanalen

J: Skåre a small fishing village

by Jan Andersson, 14.8 km away

Skåre is amazing! We who live in Skåre already know that we live in a stunning seaside setting. Skåre...

Skåre a small fishing village

This panorama was taken in Sweden, Europe

This is an overview of Europe

Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.

The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete. Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.

Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Russia technically inhabits "Eurasia".

Europe is presently uniting into one political and economic zone with a common currency called the Euro. The European Union originated in 1993 and is now composed of 27 member states. Its headquarters is in Brussels, Belgium.

Do not confuse the EU with the Council of Europe, which has 47 member states and dates to 1949. These two bodies share the same flag, national anthem, and mission of integrating Europe. The headquarters of the Council are located in Strasbourg, France, and it is most famous for its European Court of Human Rights.

In spite of these two bodies, there is still no single Constitution or set of laws applying to all the countries of Europe. Debate rages over the role of the EU in regards to national sovereignty. As of January 2009, the Lisbon Treaty is the closest thing to a European Constitution, yet it has not been approved by all the EU states. 

Text by Steve Smith.

Share this panorama