0 Likes

Monument To The Communist Who Sacrifice In Phu Quoc Prison
Phu Quoc Island

Đài tưởng niệm những người cộng sản đã ngã xuống trong nhà tù Phú Quốc. Nhà tù Phú Quốc tồn tại từ năm 1953 đến năm 1973, giam giữ hơn 40.000 tù nhân. Đài tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ hơn 4.000 người đã hy sinh ở đây.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Uploaded: 24/02/2011
Updated: 11/06/2014
Views:

...


Tags: phu quoc; monument; island; vietnam
comments powered by Disqus

Thang Bui
Tao Ru Foreland Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 2
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 1
Thang Bui
Ham Ninh Fishmen Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Market Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Ham Ninh Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 2
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 1
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 1
Benjamin-Suzanne
Les Orres: la piste de grand cabane
Michael Pop
Tower of the saxon church in Laslea
John Gore
Sunset from Jetty near Knysna River Club Resort
Bob Stapleton
Guildford Castle
Aleksandr Reznik
20100122 141604 Dolomiti 5dmk2 Gmt 1 Panorama 30000x15000
Tina Gauer & Oli Burle - www.360tourist.net
Oriental Shoes in Old Market
John Gore
Elephants at Hapoor Dam in Addo Elephant Park
luis davilla
Gran Via06
Jose Luis Perez
Destruction of the Lacandona Jungle
Tom Sadowski
US National Toboggan Championship 2010 1
Jose Luis Perez
Inside a Lacandon Kitchen
Seungsang Yoo(유승상)
Franz Josef
Thang Bui
West Lake Sunset 1
Thang Bui
Cat Ba Island
Thang Bui
Thuan Phuoc Bridge Danang City
Thang Bui
Muong Hoa Valley Sapa
Thang Bui
Vietnam Museum Of Ethnology 1
Thang Bui
Golden stream Sapa
Thang Bui
Mcve Outdoor 2
Thang Bui
Tay Phuong Pagoda 4
Thang Bui
West Lake And Truc Bach Lake At Night
Thang Bui
Brocade seller in Sapa
Thang Bui
Khe Ga Lighthouse, Plumeria alba
Thang Bui
Flowery Stream In Cat Cat Village Sapa
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.