Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Thang Bui EXPERT MAESTRO Taken 10:55, 01/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

comments powered by Disqus

Nearby images in Phu Quoc Island

map

A: Duong Dong Port

by Dirk Albrecht, 250 meters away

Duong Dong Port

B: Duong Dong Town Phu Quoc Island

by Thang Bui, 330 meters away

Duong Dong Town Phu Quoc Island

C: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

by Thang Bui, 450 meters away

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

D: Dinh Cau Phu Quoc 4

by Thang Bui, 450 meters away

Dinh Cau Phu Quoc 4

E: Dinh Cau Phu Quoc

by Thang Bui, 460 meters away

Dinh Cau Phu Quoc

F: Dinh Cau Phu Quoc 3

by Thang Bui, 470 meters away

Dinh Cau Phu Quoc 3

G: Dinh Cau Phu Quoc 2

by Thang Bui, 470 meters away

Dinh Cau Phu Quoc 2

H: Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

by Thang Bui, 530 meters away

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá ...

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

I: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

by Thang Bui, 610 meters away

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

J: Lamer Resort Phu Quoc

by Dirk Albrecht, 2.8 km away

Lamer Resort Phu Quoc

This panorama was taken in Phu Quoc Island

This is an overview of Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Share this panorama