park mellat behshahr
Share
mail
loading...
Loading ...

Panoramic photo by meysam akbarzadeh EXPERT Taken 10:40, 25/08/2010 - Views loading...

Advertisement

park mellat behshahr

The World > Asia > Middle East > Iran > Northern Iran

Tags: park

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

پيتر دلاواله جهانگرد ايتاليايي شش سال پس از شروع بناي اشرف به اشرف آمد و در قصر سلطنتي ديوانخانه ( باغ شاه ) به حضور شاه عباس صفوي رسيد . وي در مورد ويژگي‌هاي اين مکان در سفرنامه خود توضيحات مفصلي را ارائه مي دهد. در سفرنامه وي آمده است: «اطراف شهر باز است و جز قصر شاهي که هنوز ساختمان آن به اتمام نرسيده و باغهاي مربوط به آن و يک خيابان پر از دکان و مغازه و چند خانه که بدون نظم در وسط درختان ساخته شده و اطراف آنرا زمينهاي وسيعي احاطه کرده اسـت چيز ديـگري در آن وجـود نـدارد. در اين محل چشـمه هاي آب شيـرين و زلال زياد است و به اندازه اي در آنجا درخت وجود دارد که خانه ها ميان آن گم شده است و من موقع نوشتن يادداشت روزانه خود ترديد داشتم که آيا بايد اشرف را شهري در ميان جنگل بنويسم يا آنرا جنگلي بدانم که بعلت سکونت افراد حالت شهر به خود گرفته است.» وي در مورد ويژگيهاي عمارت ديوانخانه نوشته است: «اين باغ که باغ شاه يا ديوانخانه ناميده مي‌شود عبارت از مربعي است که در انتهاي جلگه و در پاي تپه هاي پر درخت واقع شده و پشت کاخ است . در بالاي همين تپه هاست که شاه دستور داده خانه هاي زيادي که جزو عمارت باغ محسوب مي شوند بنا کنند. ديوانخانه در وسط باغ واقع شده و عبارت از بنايي است که طول آن سه برابر عرض آن است . جلوي اين بنا کاملاً باز است ولي در عقب و طرفين آن ديواري است که از پنجره هاي متعدد پوشيده شده است. فاصله کف عمارت از سطح زمين دو پله است و قسمت باز بنا درست رو به شمال يعني پشت به طرف درب ورودي است . جلوي بنا خياباني طولاني و سنگفرش قرار گرفته که در وسط آن جويي جاري است و از حوضي که در جلوي ديوانخانه ساخته شده دائماً آب به سوي اين جوي جاري است.»

ملگونوف دانشمند روسي در مورد بناي ديوانخانه در کتاب خود به نام سفرنامه مازندران آورده است: «عمارت شاه عباسي که بنام ديوانخانه معروف بود در سال 1743 ميلادي خالي شد و از نظر افتاد. در برابر عمارت حوضي است به عرض 50 قدم ، به طول 60 قدم ، به عمق يک ذرع و نيم و در دو طرف آن جويي سنگي تا دروازه قرار دارد و اطراف آن سوراخي براي نهادن شمعها تعبيه شده است . در جدار داخلي آبراهه هاي اصلي سوراخ‌هايي ايجاد کرده بودند که ممکن بود در حدود هزار شمع روشن را در آنها نگاه داشت. شمعهايي نيز در اطراف استخر بزرگ روشن مي‌کردند و به اين مناسبت نام استخر نور بر آن اطلاق کردند.»

comments powered by Disqus

Nearby images in Northern Iran

map

A: Mellat Park - Behshahr

by Babak Mehrabani, 40 meters away

Mellat Park - Behshahr

B: Mellat Park - Behshahr

by Babak Mehrabani, 50 meters away

Mellat Park - Behshahr

C: cheshmeh emarat

by meysam akbarzadeh, 650 meters away

اين بنا در دو طبقه بود که اکنون تنها يک جرز از طبقه اول آن باقي مانده است. بناي چشمه عمارت که قابل مق...

cheshmeh emarat

D: Sang e no

by Siamak Sadati, 3.9 km away

Sang e no waterfall in behshahr, mazandaran ,iranآبشار سنگ نو بهشهر

Sang e no

E: Hutu cave

by Sajjad Jafaraghaei, 4.0 km away

Hutu cave

F: huto cave

by meysam akbarzadeh, 4.1 km away

كشف سه اسكلت متعلق به يك مرد و دو زن از دوره ي نئاندرتال نشان مي دهد كه قدمت اين مكان به 75000 سال پي...

huto cave

G: kamarband cave

by meysam akbarzadeh, 4.1 km away

غار كمربند غاري است آهكي كه قدمت آن به دوره ژوراسيك بر ميگردد.نزديك غار رگه هاي سنگ چخماخ وجود دارد و...

kamarband cave

H: Abbas abad , Behshahr

by shervin zeynolabedinpur, 5.1 km away

Abbas abad LakeLocated in the southeast of Behshahr in the midst of the forest, is a lake with an are...

Abbas abad , Behshahr

I: Historical building - middle of Abbasabad Lake

by Mohammad Reza Domiri Ganji, 5.3 km away

Historical building - middle of Abbasabad Lake

J: abbas abad behshahr

by meysam akbarzadeh, 5.3 km away

Abbas abad lake and dam .its a safavid complex. پارک جنگلی عباس آباد در 9 كيلومتري جنوب شرقي بهشهر قر...

abbas abad behshahr

This panorama was taken in Northern Iran, Iran

This is an overview of Iran

The Islamic Republic of Iran has been occupied since 4000BCE, making Iran home to the world's oldest continuous civilization.

It is located in central Eurasia on two ancient trade routes. One runs North-South and connects the Caspian Sea to the Persian Gulf, the other one goes East-West between China, India, Europe and Africa.

There's a city called Isfahan at the intersection of these two routes, which at one time was the wealthiest city in the world. Isfahan was twice the capital of the Persian Empire, during the Median and then Safavid Dynasties.

Interesting artifacts from pre-Islamic Persia include the cylinder of Cyrus the Great, which is the world's first written declaration of human rights. The hanging gardens of Babylon (one of the seven wonders of the ancient world) and the Code of Hammurabi (a set of rules which outlast the King) are also on the list.

The Persian Empire was so magnificent that returning Crusaders carried tales of its splendor and helped spark the Renaissance in Europe! Influence of the Zoroastrian teachings of equality also inspired Greek philosophers such as Aristotle and Socrates.

The Persian Empire was conquered by Muslim Arabs around 650CE during the Sassanid Dynasty. Initially the Zoroastrian, Christian and Jewish faiths were tolerated but by 1000CE most Persians had accepted Islam.

In the sixteenth century Shi'a Islam was declared in Isfahan to be the national religion of Persia and the second golden age began. From 1500 to 1720 the Safavid Dynasty built the greatest Iranian empire since before the Islamic conquest of Persia.

Because of its strategic location and oil resources, World War I found Persia in the middle of conflicts between the Ottoman Empire, Russia and the British Empire-via-India. Persia became Iran as of 1935 and was ruled by the Shah, a Persian term for "monarch."

In the Islamic Revolution of 1979 Iran re-established a theocratic government under the Ayatollah Khomeini.

Today the capital of Iran is the city of Tehran, and Iran is known as the world's center of Shi'a Islam.

Text by Steve Smith.

Share this panorama