0 Likes

Rygiskiu Jono Gimnazija
Lithuania

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija – dieninė, keturmetė savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Marijampolėje, Kauno g. 7, vykdanti vidurinio ugdymo programas. Įstaigos kodas 190451662.

Istorija

Rygiškių Jono gimnazija pradėta formuoti dar 1840 m., kuomet iš Seinų į Marijampolę buvo atkelta keturmetė mokykla. 1867 m. ji buvo performuota į gimnaziją. Rusų valdžia siekė lietuvių inteligeniją atitraukti nuo lenkų įtakos ir surusinti.

Vienas reikšmingiausių mokyklos bruožų – lietuvių kalbos pamokų įtraukimas į programą. Nepriklausomos Lietuvos tarpukario metais mokykla garsėjo kaip viena iš geriausių gimnazijų Lietuvoje. Tam tikrais laikotarpiais keitėsi gimnazijos pavadinimas bei struktūra. 1920 m. gimnazijai suteiktas Rygiškių Jono vardas, kuris 1940 m. buvo panaikintas. 1956 m. suteiktas kalbininko Jono Jablonskio vardas, o 1992 m. grąžintas Rygiškių Jono vardas.

Gimnazijos istorijoje fiksuoti šie mokyklos pavadinimai: Marijampolės vyrų gimnazija, Marijampolės valstybinė Rygiškių Jono gimnazija, Marijampolės valdžios Rygiškių Jono gimnazija, Marijampolės I-oji gimnazija, Kapsuko I-oji vidurinė, Kapsuko Jono Jablonskio vidurinė bei Marijampolės Rygiškių Jono vidurinė mokykla. 1996 m. atgavus gimnazijos statusą mokyklai suteiktas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos pavadinimas.

Direktoriai

Antanas Pranas Daniliauskas – 1923–1928 m. ir 1934–1940 m.

Vincas Peckus

Vilhelmas Petkevičius

Žymūs mokiniai

Juozas Adomaitis-Šernas (1859–1922)

Zigmas Angarietis (1882–1940)

Tomas Astramskas (1853–1921)

Aldona Babinienė-Motiekaitytė (1917–)

Juozas Bagdonas (1866–1956)

Antanas Baltrušaitis (1883–1970)

Saliamonas Banaitis (1866–1933)

Jonas Basanavičius (1851–1927)

Kazimieras Bieliukas (1901–1991)

Kazys Boruta (1905–1965)

Andrius Botyrius (1845–1900)

Andrius Bulota (1872–1941)

Pranas Dovydaitis (1886–1942)

Antanas Endziulaitis (1895–1942)

Pijus Grigaitis (1883–1969)

Adomas Grinevičius (1845–1932)

Kazys Grinius (1866–1950)

Joana Griniuvienė (1865–1918)

Albinas Iešmanta (1887–1988)

Petras Ilgūnas (1919–)

Jonas Jablonskis (1860–1930)

Juozas Kačergius (1862–1943)

Adolfas Karaška (1911–)

Petras Klimas (1891–1969)

Petras Kriaučiūnas (1850–1916)

Antanas Kučinskas (1900–1988)

Justinas Kudirka (1893–1983)

Vincas Kudirka (1858–1898)

Adomas Lastas

Petras Leonas

Juozas Liūdžius

Juozas Lozoraitis

Pranas Mašiotas

Pranas Matulaitis

Stasys Matulaitis

Baltrus Matusevičius

Vincas Mickevičius-Kapsukas

Vincas Mykolaitis-Putinas

Salomėja Nėris

Teofilis Petraitis

Vincas Pietaris

Kazys Puida

Antanas Radušis

Edmundas Simanaitis

Justinas Staugaitis

Matas Šalčius

Valdas Tumelis

Pranas Vaičaitis

Jonas Valaitis

Antanas Venclova

Antanas Vilkutaitis

http://lt.wikipedia.org/wiki/Marijampol%C4%97s_Rygi%C5%A1ki%C5%B3_Jono_gimnazija

Copyright: Saulius Baublys
Type: Spherical
Resolution: 14282x7141
Taken: 27/05/2012
Uploaded: 01/07/2012
Updated: 16/10/2014
Views:

...


Tags: rygiskiu jono gimnazija; building; school; park; trees; nature
comments powered by Disqus
More About Europe

Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete. Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Russia technically inhabits "Eurasia".Europe is presently uniting into one political and economic zone with a common currency called the Euro. The European Union originated in 1993 and is now composed of 27 member states. Its headquarters is in Brussels, Belgium.Do not confuse the EU with the Council of Europe, which has 47 member states and dates to 1949. These two bodies share the same flag, national anthem, and mission of integrating Europe. The headquarters of the Council are located in Strasbourg, France, and it is most famous for its European Court of Human Rights. In spite of these two bodies, there is still no single Constitution or set of laws applying to all the countries of Europe. Debate rages over the role of the EU in regards to national sovereignty. As of January 2009, the Lisbon Treaty is the closest thing to a European Constitution, yet it has not been approved by all the EU states. Text by Steve Smith.