U vstupu Zámecký Park - Lednice
Share
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramic photo by Richard Toman EXPERT Taken 10:47, 29/06/2013 - Views loading...

Advertisement

U vstupu Zámecký Park - Lednice

The World > Europe > Czech Republic

  • Like / unlike
  • thumbs up
  • thumbs down

Lednický francouzský park a anglická zahrada Historie krajinářských a zahradnických úprav areálu je půl tisíciletým nepřetržitým úsilím rodiny Lichtenštejnů o vybudování dokonalého a harmonického světa. Zámecký park navazuje na areál zámku. Prvně byl doložen v polovině 16. stol. Od 30. let 17. stol. byl postupně přeměňován na velkorysý barokní park. Je významný i po stránce dendrologické. Nedílnou součástí jsou stavby romantického charakteru – minaret, vodárna, akvadukt, umělá jeskyně a řada dalších. Nalézá se zde také zámecký rybník s 15 ostrůvky. První zmínku o místní okrasné zahradě, zvané Lust a Frauengarten, nalezneme už v soupisu majetku Hartmana II. Ze 16. století. První cizokrajné dřeviny sem byly přivezeny na konci 18. století a postupně zde vznikla ojedinělá sbírka severoamerických dřevin. Park byl často zaplavován řekou Dyjí, proto se majitelé panství rozhodli vybudovat mimořádné meliorační dílo. Vyhloubili ohromný rybník a vytvořili soustavu ostrůvků. V 19. století byl park upraven do dnešní podoby, připomínající staré italské a francouzské zahrady. V hlavní pohledové ose je průhled parkem zakončen minaretem, postaveným na dřevěných pilotech v bažinaté půdě. Součástí parku je replika římského vodovodu spojeného s navršeným skaliskem, které ukrývá romantickou umělou jeskyni zvanou Peklo. Ze skaliska dopadal na hladinu rybníka vodopád. Park s bohatou sbírkou rostlin a dřevin je organicky propojen s okolní krajinou. Jedním z majitelů panství v nadcházejícím století byl Karel I., který nechal vybudovat vodárnu na zásobování fontán, vodotrysků, kaskád, kanálů, nádrží a vodních her.

 http://www.lednice.cz/cs/lednicko-valticky-areal/pamatky-lednicko-valtickeho-arealu/zamecky-park-a-zamecka-zahrada/

comments powered by Disqus

Nearby images in Czech Republic

map

A: U Roscestí Zámecký Park - Lednice

by Richard Toman, 40 meters away

Lednický francouzský park a anglická zahrada Historie krajinářských a zahradnických úprav areálu je p...

U Roscestí Zámecký Park - Lednice

B: Lednice- The castle park

by Cibula Vincent, 150 meters away

Lednice part of the Castle park Castle Park linked to castle. The first was documented in the 16th ce...

Lednice- The castle park

C: Lednice Castle 4

by Fritz Hanke, 270 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Lednice Castle 4

D: Inside of Lednice Castle 3

by Fritz Hanke, 270 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Inside of Lednice Castle 3

E: Inside of Lednice Castle 6

by Fritz Hanke, 290 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Inside of Lednice Castle 6

F: Inside of Lednice Castle 2

by Fritz Hanke, 290 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Inside of Lednice Castle 2

G: Inside of Lednice Castle

by Fritz Hanke, 290 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Inside of Lednice Castle

H: Inside of Lednice Castle 4

by Fritz Hanke, 290 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Inside of Lednice Castle 4

I: Inside of Lednice Castle 5

by Fritz Hanke, 300 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Inside of Lednice Castle 5

J: Lednice Castle 3

by Fritz Hanke, 320 meters away

Lednice is a village in South Moravia in the Czech Republic. In 1996 it was inscribed on the UNESCO W...

Lednice Castle 3

This panorama was taken in Czech Republic

This is an overview of Czech Republic

The Czech Republic is a cool little landlocked country south of Germany and Poland, with a national addiction to pork and beer. Potatos, cabbage, and dumplings are close behind them, and they also have this great bar food called "utopenec." It means "a drowned man," it's pickled sausage with onions, perfect with some dark wheat bread and beer. The Czech bread is legendary, like a meal all by itself.

Czechoslovakia first became a sovereign state in 1918 when it declared independence from the Austro-Hungarian Empire. The state of Czechoslovakia lasted until the "Velvet Divorce" of 1993, which created Slovakia and the Czech Republic.

It was occupied by Germany in WWII but escaped major damage, unlike most other European cities. The nation's capital, Prague, retains some of Europe's most beautiful Baroque architecture as well as one of the largest medieval castle complexes still standing. The President of the Czech Republic has his offices in the Prague Castle even today.

There was a coup d'etat in 1948 and Czechoslovakia fell under Soviet rule. For fifty years Czechoslovakia was a Socialist state under the USSR, subject to censorship, forced atheism and even the arrest of jazz musicians!

In 1989, communist police violently squashed a pro-democracy demonstration and pissed everybody off so bad that a revolution erupted over it, finally ending the Communist rule.

The next twenty years saw rapid economic growth and westernization. Today in Prague you can eat at McDonald's or KFC, shop for snowboarding boots and go see a punk rock show.

The Czech Republic took over the presidency of the European Union in January 2009. This instantly created lots of political drama because the President of the Czech Republic, Vaclav Klaus, is a renowned Euroskeptic.

We anxiously await the outcome of "President Klaus vs. the Lisbon Treaty", a world heavywieght fight sceduled for spring 2009.

Text by Steve Smith.

Share this panorama