0 Likes

yal kabood Mountain
Iran

گَرین از رشته کوه‌های مهم غرب ایران است که بیشتر مساحت آن در شمال استان لرستان و بخشی نیز در استان‌های همدان وکرمانشاهان قرار دارد. گرین از رشته کوه‌های بلند زاگرس است که در ادامه اشترانکوه قرار دارد و طول آن به بیش از ۱۸۰ کیلومتر می‌رسد. این رشته کوه در استان کرمانشاهان به کوه‌های پرو و بیستون می‌پیوندد. ولاش با ۳۶۲۳ متر ارتفاع، بلندترین قله این رشته کوه است. قله‌های بلند آن شامل یال کبود در کوه چهل نابالغان در نهاوند، قله ۱۸ یال، سه کوزان و میش پرور در بروجرد و نیز قله ولاش در شمال الشتر است. دیگر قله‌های آن شامل بازگیر و چهل تن می‌شود[۱]. گرین از غرب به دلفان، از شمال به نهاوند، از شرق به شهرستان بروجرد و از جنوب به شهرستان سلسله محدود می‌شود. گرین در گویش محلی گرّو garru یا garri و در گویش لکی گروین garvin نامیده می‌شود و یکی از کانون‌های آبگیر دائمی لرستان است که رودهای دز و گاماسب را تغذیه می‌کند. سرآب‌های فراوانی در پای این کوه وجود دارد و آب آشامیدنی بروجرد و نیز آب مورد نیاز کشاورزی دشت سیلاخور نیز از همین سرآب‌ها تأمین می‌شود. صعود به کوه گرین از طریق روستاهای غرب شهر بروجرد، جنوب نهاوند یا شمال الشتر امکان پذیر است. دهکده ییلاقی ونایی در این پای این کوه قرار دارد. این کوه خرس، کفتار، گرگ و روباه دارد و در گذشته پلنگ نیز داشته‌است. بخش عظیم این کوه در جنوب نهاوند بوده و جلوه‌های زیبایی به این منطقه می‌دهد سرآب‌هایی مانند سرآب گاماسیاب و گیان، فارسبان،کنگاور کهنه وملوسان از این رشته کوه سرچشمه می‌گیرند. سراب گاماسیاب با آبیاری دشت نهاوند به کرمانشاه سرازیر میشود.این رشته کوه تقریبا تا اوایل مرداد ماه برف دارد البته داخل دره‌ها مدت و گرمای بیشتری برای ذوب برف این کوه لازم است. از مرتفع‌ترین و زیباترین قله‌های این رشته کوه، قله ولاش است که مسیر صعود آن از روستای پرسک در شرق الشتر یا از ونایی و تیزه زن در بروجرد می‌باشد. http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%86

Copyright: Zabih Hasanvand
Type: Spherical
Resolution: 7000x3500
Uploaded: 17/06/2013
Updated: 10/10/2014
Views:

...


Tags: mountain; landscape; nature
comments powered by Disqus

zabih hasanvand
Forty-year anniversary of my birth
zabih hasanvand
gareen haven
zabih hasanvand
chehel tan mountain
zabih hasanvand
nahavand gamasyab
zabih hasanvand
sarab gamasyab
zabih hasanvand
Nahavand Cement
zabih hasanvand
nahavand جوراج
zabih hasanvand
nahavand كوچه باغ برفي
zabih hasanvand
nahavand كوچه باغ
zabih hasanvand
nahavand کوچه باغ
zabih hasanvand
nahavand
zabih hasanvand
jooraj
Thomas Stano
Low Tide
Dimitris Dimitrakakis
Emir Zade Turkish Mosque
Thomas Schwarz
Wiesbaden Igstadt Sunset
roman codavr
Kyrgyzstan, Middle Tyan-Shan,Terskey, Archator, elevation 3920m
Thomas Stano
Mesa Arch Sunrise
Unkle Kennykoala
Canberra - Lake Ginninderra / John Knight Memorial Park
Armin Leuprecht
Twyfelfontein
Ingo Tolks
Pizza is ready!
Marco den Herder
Eindhoven - Skating rink in the city centre (lights: Luminarie de Cagna)
Tomas Kysela
Liberec - Mistrovsky Vrch Stairs at night
Littleplanet.nl - Roelof de Vries
On top of a windmill
Scott Anderson
Kirkstall Abbey 4
zabih hasanvand
(مقبره سيف الدوله)seyfodole Tomb
zabih hasanvand
hamam haj agha torab 3
zabih hasanvand
Gian
zabih hasanvand
haj agha torab 5 (حمام حاج آقا تراب)
zabih hasanvand
nahavand کوچه باغ
zabih hasanvand
pichak jungle
zabih hasanvand
nahavand gamasyab
zabih hasanvand
Nahavand Cement
zabih hasanvand
Nahavand Cement
zabih hasanvand
sarab gamasyab
zabih hasanvand
nahavand
zabih hasanvand
hamam haj aghatorab 1
More About Iran

The Islamic Republic of Iran has been occupied since 4000BCE, making Iran home to the world's oldest continuous civilization.It is located in central Eurasia on two ancient trade routes. One runs North-South and connects the Caspian Sea to the Persian Gulf, the other one goes East-West between China, India, Europe and Africa.There's a city called Isfahan at the intersection of these two routes, which at one time was the wealthiest city in the world. Isfahan was twice the capital of the Persian Empire, during the Median and then Safavid Dynasties.Interesting artifacts from pre-Islamic Persia include the cylinder of Cyrus the Great, which is the world's first written declaration of human rights. The hanging gardens of Babylon (one of the seven wonders of the ancient world) and the Code of Hammurabi (a set of rules which outlast the King) are also on the list.The Persian Empire was so magnificent that returning Crusaders carried tales of its splendor and helped spark the Renaissance in Europe! Influence of the Zoroastrian teachings of equality also inspired Greek philosophers such as Aristotle and Socrates.The Persian Empire was conquered by Muslim Arabs around 650CE during the Sassanid Dynasty. Initially the Zoroastrian, Christian and Jewish faiths were tolerated but by 1000CE most Persians had accepted Islam.In the sixteenth century Shi'a Islam was declared in Isfahan to be the national religion of Persia and the second golden age began. From 1500 to 1720 the Safavid Dynasty built the greatest Iranian empire since before the Islamic conquest of Persia.Because of its strategic location and oil resources, World War I found Persia in the middle of conflicts between the Ottoman Empire, Russia and the British Empire-via-India. Persia became Iran as of 1935 and was ruled by the Shah, a Persian term for "monarch."In the Islamic Revolution of 1979 Iran re-established a theocratic government under the Ayatollah Khomeini.Today the capital of Iran is the city of Tehran, and Iran is known as the world's center of Shi'a Islam.Text by Steve Smith.