0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Caricate: 15/02/2011
Aggiornato: 11/06/2014
Numero di visualizzazioni:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Martin Broomfield
Krakatoa Eruption, Sunda Strait West Java
Gipfel Tour d'Ai
Igor Adamec
Ilica-Mesnička
Fariborz Alagheband
Turkmenistan Dashagoz Ruhyyat Palace Outside
Thang Bui
Morning in Long Bien bridge
Ronald Tichelaar
Ula Waterfall, Dånådalen
Andrei Zdetoveţchi
Bears' Cave
dieter kik
Buchen im Herbst Allee du Bourdonnel Quimper
Soko Aoki
Pashpatinath, Kathmandu, Nepal
DigitalProperties.ca - Bryan Groulx
Quincy Market Colonnade
Thang Bui
Under Long Bien Bridge
Alan McLean (Albiphotography)
Whitelee Wind Farm , Turbine 42 , Eaglesham Moor , Glasgow
Thang Bui
Mi 24 and Ka 25 in Museum of Air Defense-Air Force
Thang Bui
Hoi An old town
Thang Bui
Ganh Dau Phu Quoc Island Vietnam 1
Thang Bui
Can Cau fair in Si Ma Cai
Thang Bui
Sapa Ancient Stone Church At Night
Thang Bui
Festival Of Homeland The Huge Pottery Painting In The Workshop 2
Thang Bui
Nhat Tan Village 2
Thang Bui
Mcve Outdoor 3
Thang Bui
Hoan Kiem Downtown 3
Thang Bui
Plumeria alba, Hue Citadel
Thang Bui
Mausoleum of King Minh Mang-Behind Stele House
Thang Bui
Turte Lake Hochiminh City
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.