シェア
mail
License license
loading...
Loading ...

パノラマを撮影したのは Tom Baetsen EXPERT 撮影日 16:24, 25/09/2010 - Views loading...

Advertisement

The World > Europe > Netherlands

  • いいね! / ダメ
  • thumbs up
  • thumbs down

De entree van de oudste vleugel bevond zich aan de noordzijde van het schoolgebouw. Als leerling kwam je echter binnen via het souterrain en de ingangen aan de achterzijde. In het gangetje bij de hoofdingang bevonden zich ook de kamers van rector en conrector. Daar moest je je melden om een passende straf in ontvangst te nemen wanneer je uit de les gestuurd was.

comments powered by Disqus

http://www.360cities.net/ja/area/bisschoppelijk-college-weert付近のパノラマ

map

A: BCW basement first wing

Tom Baetsen作, ここから10メートル 以内

BCW basement first wing

B:

Tom Baetsen作, ここから20メートル

C:

Tom Baetsen作, ここから20メートル

D:

Tom Baetsen作, ここから20メートル

E:

Tom Baetsen作, ここから30メートル

Dit is het "gezicht" van de school zoals die eruit zag toen ik daar in 1971 arriveerde. Karakteristie...

F:

Tom Baetsen作, ここから40メートル

G:

Tom Baetsen作, ここから40メートル

H:

Tom Baetsen作, ここから80メートル

I:

Tom Baetsen作, ここから90メートル

J:

Tom Baetsen作, ここから130メートル

このパノラマはで撮影されました

これは領域の概要です

Dit is de locatie van mijn oude school, in de loop van de jaren steeds uitgebreid met extra vleugels. Op 25 september 2010 was er een laatste reünie, daarna gaat de school verhuizen en zullen de gebouwen op termijn gesloopt worden. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog eens rond te lopen door de gebouwen waar ik in de jaren zeventig dagelijks was, maar sindsdien nooit meer ben teruggekeerd. Gebouwen vol herinneringen, maar toch ook weer zover weg dat er af en toe een geheugensteuntje van klasgenoten nodig is om halfvergeten verhalen weer boven water te halen. Een sentimental journey dus. Hierbij een paar plaatjes van markante plaatsen uit die tijd.

このパノラマをシェアする