シェア
mail
License license
loading...
Loading ...

パノラマを撮影したのは Tom Baetsen EXPERT 撮影日 14:47, 25/09/2010 - Views loading...

Advertisement

The World > Europe > Netherlands

  • いいね! / ダメ
  • thumbs up
  • thumbs down

Dit is het "gezicht" van de school zoals die eruit zag toen ik daar in 1971 arriveerde. Karakteristiek met zijn boemerangvorm en uitwendig skelet; niet zo anoniem als de blokkendozen die later zijn bijgebouwd. Links de normale lokalen, rechts de vaklokalen van natuurkunde & scheikunde. In het middengedeelte: boven de kantine, in het midden de docentenkamer en beneden de bibliotheek.

Links onderin bevond zich een kelder die later als "soos" ging dienen; rechts onderin was een fietsenkelder. Eigenlijk was dit de achterkant van de school; de entree bevond zich aan de andere zijde, maar werd nauwelijks gebruikt.

comments powered by Disqus

http://www.360cities.net/ja/area/bisschoppelijk-college-weert付近のパノラマ

map

A: BCW basement first wing

Tom Baetsen作, ここから30メートル

BCW basement first wing

B:

Tom Baetsen作, ここから30メートル

C:

Tom Baetsen作, ここから30メートル

D:

Tom Baetsen作, ここから30メートル

E:

Tom Baetsen作, ここから30メートル

F:

Tom Baetsen作, ここから40メートル

G:

Tom Baetsen作, ここから50メートル

H:

Tom Baetsen作, ここから50メートル

I:

Tom Baetsen作, ここから90メートル

J:

Tom Baetsen作, ここから110メートル

このパノラマはで撮影されました

これは領域の概要です

Dit is de locatie van mijn oude school, in de loop van de jaren steeds uitgebreid met extra vleugels. Op 25 september 2010 was er een laatste reünie, daarna gaat de school verhuizen en zullen de gebouwen op termijn gesloopt worden. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog eens rond te lopen door de gebouwen waar ik in de jaren zeventig dagelijks was, maar sindsdien nooit meer ben teruggekeerd. Gebouwen vol herinneringen, maar toch ook weer zover weg dat er af en toe een geheugensteuntje van klasgenoten nodig is om halfvergeten verhalen weer boven water te halen. Een sentimental journey dus. Hierbij een paar plaatjes van markante plaatsen uit die tijd.

このパノラマをシェアする