Dinh Cau Phu Quoc
シェア
mail
License license
loading...
Loading ...

パノラマを撮影したのは Thang Bui EXPERT MAESTRO 撮影日 10:24, 01/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Dinh Cau Phu Quoc

The World > Asia > Phu Quoc Island

  • いいね! / ダメ
  • thumbs up
  • thumbs down
comments powered by Disqus

Phu Quoc Island付近のパノラマ

map

A: Dinh Cau Phu Quoc 2

Thang Bui作, ここから20メートル

Dinh Cau Phu Quoc 2

B: Dinh Cau Phu Quoc 3

Thang Bui作, ここから40メートル

Dinh Cau Phu Quoc 3

C: Dinh Cau Phu Quoc 4

Thang Bui作, ここから60メートル

Dinh Cau Phu Quoc 4

D: Duong Dong Town Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから170メートル

Duong Dong Town Phu Quoc Island

E: Duong Dong Port

Dirk Albrecht作, ここから220メートル

Duong Dong Port

F: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから230メートル

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

G: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから390メートル

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

H: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから460メートル

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

I: Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

Thang Bui作, ここから630メートル

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá ...

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

J: Lamer Resort Phu Quoc

Dirk Albrecht作, 2.6kmかなた

Lamer Resort Phu Quoc

このパノラマはPhu Quoc Islandで撮影されました

これはPhu Quoc Island領域の概要です

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

このパノラマをシェアする