Direction Súľovské rocks - Sulov-Hradna
シェア
mail
License license
loading...
Loading ...

パノラマを撮影したのは Slavomír Lapka EXPERT 撮影日 12:18, 27/04/2012 - Views loading...

Advertisement

Direction Súľovské rocks - Sulov-Hradna

The World > Europe > Slovakia

  • いいね! / ダメ
  • thumbs up
  • thumbs down

SÚĽOVSKÝ ZLEPENEC: je hlavnou stavebnou horninou štátnej prírodnej rezervácie Súľovské skaly. Je zložený z okruhliakov vápenitých hornín (dolomity a vápence) a stmelených vápenitým tmelom. Zrnitosť zlepencov je kolísavá. Najčastejšie sa vyskytujú zlepence s priemerom okruhliakov 1 - 5 cm. Súvrstie zlepencov pri obci Súľov dosahuje mocnosti viac, ako 500 metrov, preto podľa tohoto územia na základe gelogického výskumu Dionýza Štúra už v roku 1860 dostalo názov súľovský zlepenec. Pozdĺž zlepencov sa na ich okraji objavujú mohutné vápencové bloky vo forme iiňzolovaných skál, skaliek, brál, ktoré vznikli v druhohorách (zlepence vznikli v treťohorách z rozpadajúcich sa vápnitých súvrství druhohôr.) Vplyvy poveternostných činiteľov (vietor, dážď, mráz) spôsobili rozpad zlepencových skál na veľké množstvo veží, homôl, iných útvarov, často pripomínajúce postavy ľudí, zvieratá, či iné predmety, ktoré storočné legendy aj pomenúvali, napríklad: Sova, Sovička, Smrčok. Postupným zahlbovaním Súľovskej kotliny do zlepencovej klenby došlo k obnaženiu druhohorného kriedového jadra, tvoreného ílovitými bridlicami, pieskovcami, zlepencami. Súľovské zlepence odolávali ďalšiemu zvetrávaniu (ako napr. pieskovce a kriedovce) došlo k postupnému zahlbovaniu doliny. Hovoríme tomu inverzia reliéfu. Preto veniec zlepencov obklopuje a uzatvára Súľovskú kotlinu. Človek do tohoto územia zasahoval po stáročia. V minulosti odlesnením niektorých plôch a pastvou v poslednom období rekreačná výstavba a ťažba nerastných surovín (napr. pri obci Jablonové). Vlastné chránené územie je naviac poškodzované neusmerňovanou turistikou, mimo chodníkov, táborením, ohňami, odpadkami.

comments powered by Disqus

Slovakia付近のパノラマ

map

A: Mansion - Sulov-Hradna

Slavomír Lapka作, 1.4kmかなた

Mansion - Sulov-Hradna

B: Centrum - Sulov

Slavomír Lapka作, 1.5kmかなた

Východisko do lona krásnej prírody v oblasti Súľovských skál

Centrum - Sulov

C: Obec Súľov - centrum

Mikropolis作, 1.5kmかなた

Obec Súľov - centrum

D: Pass - the gateway - Sulov

Slavomír Lapka作, 1.9kmかなた

Pass - the gateway - Sulov

E: Sulovske Skaly (SVK)

Cibula Vincent作, 2.1kmかなた

The Rocks of The Sulov in Slovakia

Sulovske Skaly (SVK)

F: Sulov rocky window

Petr Kolčář作, 2.1kmかなた

Sulov rocky window

G: Sulov summit panorama

Petr Kolčář作, 2.3kmかなた

Sulov rocky, summit panorama

Sulov summit panorama

H: Suľovské skaly - Gotická brána

Pavol Sandor作, 2.3kmかなた

 Súľov rocksSúľov rocks (National Nature Reserve), built of coarse conglomerate, calcite and sand roc...

Suľovské skaly - Gotická brána

I: Súľov - Žibrid

Pavol Sandor作, 3.0kmかなた

Súľov - Žibrid

J: Sulov - Rock city

Petr Kolčář作, 3.2kmかなた

Rock city in Sulov mountains

Sulov - Rock city

このパノラマはSlovakia, Europeで撮影されました

これはEurope領域の概要です

Europe is generally agreed to be the birthplace of western culture, including such legendary innovations as the democratic nation-state, football and tomato sauce.

The word Europe comes from the Greek goddess Europa, who was kidnapped by Zeus and plunked down on the island of Crete. Europa gradually changed from referring to mainland Greece until it extended finally to include Norway and Russia.

Don't be confused that Europe is called a continent without looking like an island, the way the other continents do. It's okay. The Ural mountains have steadily been there to divide Europe from Asia for the last 250 million years. Russia technically inhabits "Eurasia".

Europe is presently uniting into one political and economic zone with a common currency called the Euro. The European Union originated in 1993 and is now composed of 27 member states. Its headquarters is in Brussels, Belgium.

Do not confuse the EU with the Council of Europe, which has 47 member states and dates to 1949. These two bodies share the same flag, national anthem, and mission of integrating Europe. The headquarters of the Council are located in Strasbourg, France, and it is most famous for its European Court of Human Rights.

In spite of these two bodies, there is still no single Constitution or set of laws applying to all the countries of Europe. Debate rages over the role of the EU in regards to national sovereignty. As of January 2009, the Lisbon Treaty is the closest thing to a European Constitution, yet it has not been approved by all the EU states. 

Text by Steve Smith.

このパノラマをシェアする