0 Likes

Ham Ninh Fishmen Village Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Hàm Ninh là một làng chài nằm phía Đông đảo Phú Quốc, từ thị trấn Dương Đông đến Hàm Ninh khoảng 15km. Dân sống tập trung quanh rạch Hàm, dân chài ở đây lặn mò ngọc trai, bắt hải sâm và ghẹ.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
送信日: 14/02/2011
更新日: 19/08/2013
見られた回数:

...


Tags:
comments powered by Disqus

Thang Bui
Ham Ninh Village Phu Quoc Island
Thang Bui
Ham Ninh Market Phu Quoc Island Vietnam
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 2
Thang Bui
Ham Ninh Wharf Phu Quoc Island 1
Thang Bui
Monument To The Communist Who Sacrifice In Phu Quoc Prison
Thang Bui
Duong Dong Lake Phu Quoc Island Vietnam
Dirk Albrecht
Lamer Resort Phu Quoc
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Thang Bui
Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Tibor Illes
Veteran motorcycles
ehcsimred
Ehcsimred bruecke nasses dreieck germany
yunzen liu
The desert date and Camel grass in Tenggeli Desert
Arnaud Chapin
Nurserie de Veaux
Katsunori Takamatsu
The 1/1 scale Gundam RX78 in Odaiba
Reza Pazhouhesh
Katale-Khor Cave
Mark Schuster
Kanakan Village - Iran
Igor Marx
International Neuroscience Institute (INI)
Igor Marx
International Neuroscience Institute (INI)
heiwa4126
Shinjuku Kabuki-cho Crossing
Markus Matern
Cross on summit of mount Imberger Horn
mouret-vincent
New York in the sky 4 french on board
Thang Bui
Bai Sao Beach Phu Quoc Island Vietnam 2
Thang Bui
Hoi An old town
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Chong Beach In Cham Islet 2
Thang Bui
Linh Ung pagoda
Thang Bui
Quan Thanh Temple 2
Thang Bui
87 Ma May House 3
Thang Bui
Muong Hoa Valley Sapa 2
Thang Bui
Tien Sa Waterfall Cat Cat Village Sapa
Thang Bui
Hoi An Street At Night
Thang Bui
Tran Quoc Pagoda 4
Thang Bui
Tran Quoc Pagoda 2
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.