Dinh Cau Phu Quoc
van EXPERT MAESTRO
delen
mail
License license
loading...
Loading ...

Panoramische foto door Thang Bui EXPERT MAESTRO Genomen 10:24, 01/02/2011 - Views loading...

Advertisement

Dinh Cau Phu Quoc

世界 > 亚洲 > Phu Quoc Island

  • Vind ik leuk / Vind ik niet leuk
  • thumbs up
  • thumbs down
comments powered by Disqus

Panorama's in de omgeving van Phu Quoc Island

map

A: Dinh Cau Phu Quoc 2

door Thang Bui, 20 hier vandaan

Dinh Cau Phu Quoc 2

B: Dinh Cau Phu Quoc 3

door Thang Bui, 40 hier vandaan

Dinh Cau Phu Quoc 3

C: Dinh Cau Phu Quoc 4

door Thang Bui, 60 hier vandaan

Dinh Cau Phu Quoc 4

D: Duong Dong Town Phu Quoc Island

door Thang Bui, 170 hier vandaan

Duong Dong Town Phu Quoc Island

E: Duong Dong Port

door Dirk Albrecht, 220 hier vandaan

Duong Dong Port

F: Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

door Thang Bui, 230 hier vandaan

Chợ đêm Dinh Cậu nằm trên đường Võ Thị Sáu, gọi thế là vì nằm gần Dinh Cậu, chợ chủ yếu bán hải sản v...

Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island

G: Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

door Thang Bui, 390 hier vandaan

Bãi Trường (long beach) là một trong những bãi biển đẹp ở Phú Quốc, dài gần 20km từ Dinh Cậu đến khoé...

Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island

H: Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

door Thang Bui, 460 hier vandaan

Cầu Nguyễn Trung Trực bắc ngang qua sông Dương Dông, ở thị Trấn Dương Đông.

Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island

I: Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

door Thang Bui, 630 hier vandaan

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá ...

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island

J: Lamer Resort Phu Quoc

door Dirk Albrecht, 2.6 hier vandaan

Lamer Resort Phu Quoc

Dit panorama is genomen in Phu Quoc Island

Dit is een overzicht van Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.

Deel dit panorama