0 Likes

Fish Sauce Barrels House Phu Quoc Island
Phu Quoc Island

Bên trong một cơ sở sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Nguyên liệu chính để làm nước mắm Phú Quốc là cá cơm. Cá và muối được ngâm ủ trong những thùng gỗ lớn cao hơn từ hơn 2m và chứa được khoảng 10 tấn cá. Mỗi thùng được buộc bằng 8 sợi song mây từ nuí Ông Tám và Bắc Đảo. Người ta trộn 2 hay 3 phần cá với 1 phần muối rồi ủ trong thời gian 1 năm. Nước mắm Phú Quốc có màu cánh gián do ướp từ cá tươi và ủ trong thùng gỗ thời gian dài.

Copyright: Thang Bui
Type: Spherical
Resolution: 8000x4000
Geüpload: 15/02/2011
Geüpdatet: 11/06/2014
Keer bekeken:

...


Tags: fish sauce; phu quoc; barrels
comments powered by Disqus

Thang Bui
Long Beach Duong Dong Town Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Market Open At Night Phu Quoc Island
Thang Bui
Duong Dong Town Phu Quoc Island
Dirk Albrecht
Duong Dong Port
Thang Bui
Nguyen Trung Truc Bridge Phu Quoc Island
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 4
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 2
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc
Thang Bui
Dinh Cau Phu Quoc 3
cotan jacques
Moon Resort 3
cotan jacques
Moon Resort 2
cotan jacques
Moon Resort 1
Jeffrey Martin
Trogir, Crotia 20
Jeffrey Martin
Empty Havana just after Sunrise - 2
Jeffrey Martin
Karel Schwartzenberg Painting on the Side of an Abandoned Factory - 2
Jeffrey Martin
Trogir, Crotia 3
Jeffrey Martin
Trogir, Crotia 13
jacky cheng
Gansu Dunhuang elegant Dan country geology park - sphinx
Jeffrey Martin
Czechtek Demonstration at the Ministry of the Interior in 2005 - 18
Jeffrey Martin
Aerial panorama of tokyo sky tree 25000x12500 photo
jacky cheng
Dunhuang, Gansu Jadin National Geological Park - Golden Lion Welcome
jacky cheng
龙门石窟-第1280窟-4全景
Jeffrey Martin
Trogir, Crotia 12
Jeffrey Martin
Trogir, Crotia 15
Thang Bui
Muong Hoa Valley Sapa
Thang Bui
Under Long Bien Bridge
Thang Bui
On The Way From Bat Trang Pottery Village To Hanoi
Thang Bui
Moc Chau Town
Thang Bui
Tomb of King Khai Dinh-The Middle row of Thien Dinh Palace
Thang Bui
Hanoi Museum 3
Thang Bui
Thay Pagoda 2
Thang Bui
Hanoi Opera House, a day without performance
Thang Bui
Ban Co's top
Thang Bui
Tay Phuong Pagoda 2
Thang Bui
Hoan Kiem Lake At Night
Thang Bui
Ngu Phung Mansion, western, Hue Citadel
More About Phu Quoc Island

Phu Quoc island located in the Gulf of Thailand, Kien Giang province, Vietnam, 45 km away from Ha Tien, 120km from Rach Gia. Phu Quoc island has a tropical monsoon climate with two seasons: the dry season from November to April, the rainy season from May to October. The average annual temperature around 28 degree C.