Romania

Marin Giurgiu
On the top
Marin Giurgiu
„Nasterea Maicii Domnului” (Virgin Birth) church 1824, Chechis
Marin Giurgiu
„St. Ana” wooden church (1874) after restoration, Coruia
Sterpu Mihai
Piatra Mare - culoar intre brazi
Marin Giurgiu
„Holy Archangels” church, 1894, Lapusel
Александр Мурванидзе
Autogara 2 Brasov, early morning, september 2014
Vieru Claudiu
Papusa Peak
Vieru Claudiu
Hiking to Papusa Peak
Alin Popescu
GoodYear 4x4 Winter Experience
Marin Giurgiu
Nyergestető Memorial Park
Michael Pop
Das Grosse Rad im Turda Salzbergwerk
Michael Pop
Der See im Salzbergwerk Cacica
Michael Pop
Tower of the saxon church in Laslea
Michael Pop
At the cemetery on the Death's Day in Targu Mures
Michael Pop
Evening on "the bottom" of the dried-out end of lake Bicaz
Michael Pop
Women's Cave in Baia de Fier
Michael Pop
Inside a boat on the Red Lake / Lacu Rosu
Michael Pop
The hot air balloon festival in Campu Cetatii, Transsylvania
Michael Pop
The flooded Church of the Bezid Lake, Transsylvania (2)
Michael Pop
On top of a turkish cargoship